Weekbrief 4 juli

De WereldwijzerDe school

Wereldwijzerdag

Woensdag 3 juli was de Wereldwijzerdag.

Het was een gezellige dag, we kijken er met plezier op terug.

We willen iedereen die geholpen heeft enorm bedanken!

Groepsverdeling 2019-2020

Afgelopen week heeft u na het rapportgesprek een brief meegekregen met de groepsverdeling voor het komend schooljaar. We hopen dat u tevreden bent met de verdeling, wij hebben er veel zin in!

Schoolreis

Vrijdag 12 juli is de schoolreis voor de groepen 1 t/m 7.

De bestemming is De Efteling.

De kinderen worden om 8.45 uur op school verwacht voor vertrek naar het park, ze zijn rond 18.30 uur terug.

Geeft u uw kind(eren) genoeg te drinken en eten mee? Natuurlijk mag ook een beetje snoep niet ontbreken! Het is fijn als de kinderen makkelijke kleding aanhebben.

Waardevolle spullen kunt u beter thuis laten.

Kinderen van 5 jaar en ouder, die niet mee kunnen gaan, worden gewoon op school verwacht i.v.m. de leerplicht. Deze kinderen zijn gewoon om 15.00 uur uit.

Ouderkamer

Maandag 8 juli                                  taalcursus 13.00 uur

Dinsdag 9 juli                                   Politie, informatie over verslavingen

Inleveren van “Wijzer de wereld in” en

“Spelenderwijs”, koffie/thee

Taalcursus 13.00 uur

Donderdag 11 juli                              Afsluiting schooljaar met de ouders

Leren is Topsport

Kinderen uit de groepen 5 en 6 doen mee met de laatste workshop van dit jaar: conditietraining in combinatie met verschillende balspelen.

De training wordt gegeven door onze gymnastiekleerkracht Zsolt Gal.

 

Met vriendelijke groet,

Team OKC De Wereldwijzer