De kernwaarden van Wijzer: oprecht, ondernemend en verbindend!

IKC De Wereldwijzer heeft dit vertaald in:

Missie

Wij maken je WERELDWIJS!

Wij begeleiden de kinderen door gebruik te maken van elkaars mogelijkheden, de omgeving en invloeden uit de wereld zodat zij zelfstandig kunnen functioneren in de toekomstige maatschappij.

Visie

Vanaf de eerste dag dat een kind op ons IKC is, werken we vanuit een stimulerende, leerrijke omgeving aan een optimale, totale ontwikkeling van het kind, door talenten te ontwikkelen en ondersteuning te bieden waar nodig, werkend vanuit het vermogen van het kind.

Ambities

  • Een veilige, uitdagende en toekomstgerichte werk/leeromgeving, zowel in als buiten het kindcentrum.
  • Elk kind maakt optimale groei door en mag zichzelf zijn.
  • De autonomie bij kinderen vergroten, vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid voor de ander door te werken met leerdoelen en onderzoeksvragen. Aandacht voor de nieuwsgierigheid van elk kind!
  • Een goed contact met ouders is een voorwaarde voor succes. We willen dat u zich welkom en gehoord voelt.

Naast het oudercontact met de pedagogisch medewerker en leerkracht over uw kind, is ouderbetrokkenheid ook georganiseerd in een oudercommissie vanuit opvang, ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR).