Gezond leven en bewegen zorgen voor betere prestaties!

Bewegen

Om ons profiel nog meer tot uiting te laten komen, hebben de groepen binnen ons kindcentrum een naam verbonden aan een sport. Op de woensdagen hebben we peutergym voor kinderen van 2-4 jaar, hier moet wel een begeleider bij aanwezig zijn. Iedereen is hierbij welkom! Het bewegen en sporten gebeurt in alle groepen van het kindcentrum. De peuters en kleuters doen dat buiten en in het speellokaal. Alle gymnastieklessen voor de groepen 3 t/m 8 vinden plaats in de Erasmushal, de sporthal tegenover het kindcentrum.

In de pauzes wordt aandacht besteed aan sport en spel. Zo is er door de gemeente Vlaardingen spelmateriaal beschikbaar gesteld en komt Vlaardingen in Beweging in pauzes. Regelmatig wordt vanuit Vlaardingen in Beweging een spel op school uitgelegd, de kinderen kunnen in de pauzes dat spel spelen. Indien mogelijk zetten we stagiaires in van sportopleidingen

Na schooltijd worden er afwisselend workshops op het gebied van sport aangeboden voor alle kinderen van het kindcentrum. We organiseren sportieve activiteiten voor het hele kindcentrum. Daarnaast doen we bij voldoende deelname vanuit de kinderen mee met de sporttoernooien vanuit de gemeente Vlaardingen. De activiteiten en actuele informatie vindt u terug op onze app/website.