De schooltijden

Maandag    08:45 – 15:00 uur
Dinsdag      08:45 – 15:00 uur
Woensdag  08:45 – 12:15 uur
Donderdag 08:45 – 15:00 uur
Vrijdag        08:45 – 15:00 uur

De deuren gaan om 8:30 uur open, dan kunt u uw kind(eren) binnen brengen, de pedagogisch medewerkster/leerkracht is in de groep om u te verwelkomen.

Tussenschoolse opvang (overblijf)

In het onderwijs blijven de kinderen over volgens een continurooster. De ouders zorgen voor schoollunches. De medewerkers zorgen voor de begeleiding. Het overblijven is gratis! De pauzes vinden, afwisselend, plaats tussen 12:00 – 13:00 uur (30 minuten per groep).

Gym

Maandagen (buiten, speellokaal bij slecht weer)
Groepen 1/2 en groep 3
Tweede halfjaar ook groep 5

Dinsdagen (sporthal)
Groepen 4, 5, 6, 7 en 8

Woensdagen (sporthal)
Groepen 3, 4, 6, 7 en 8

Vakanties en vrije dagen 2021-2022

  studiedag (kindcentrum gesloten) vr 1 okt. 2021
Herfstvakantie ma 18 okt. 2021 t/m vr 22 okt. 2021
  onderwijs dicht (studiedag) ma 22 nov. 2021
  12.30 uur onderwijs vrij (sinterklaas) vr 3 dec. 2021
  onderwijs dicht (studiedag) vr 24 dec. 2021
Kerstvakantie ma 27 dec. 2021 t/m vr 07 jan. 2022
  onderwijs dicht (studiedag) do 3 feb. 2022
  onderwijs dicht (studiedag) vr 25 feb. 2022
Voorjaarsvakantie ma 28 feb. 2022 t/m vr 04 mrt. 2022
  onderwijs dicht (studiedag) do 14 apr. 2022
Pasen vr 15 apr. 2022 t/m ma 18 apr. 2022
Meivakantie ma 25 apr. 2022 t/m vr 06 mei 2022
Hemelvaart do 26 mei 2022 t/m vr 27 mei 2022
Pinksteren ma 06 jun. 2022
  onderwijs dicht (studiedag) wo 15 jun. 2022
  onderwijs dicht (studiedag) vr 8 jun. 2022
Zomervakantie ma 11 juli 2022 t/m vr 19 aug. 2022

De peuteropvang volgt de schoolvakanties. De buitenschoolse/vakantieopvang is alleen gesloten op de nationale feestdagen.

Het is belangrijk dat alle kinderen elke dag komen en op tijd in de groep zijn. Dit geldt voor kinderen van de kinderopvang en het onderwijs. We verzoeken u dan ook altijd afspraken na schooltijd te maken.

Vanaf 5 jaar zijn de kinderen leerplichtig en zijn zij verplicht onderwijs te volgen. Wanneer ouders verlof willen, dan wordt dat aangevraagd met een speciaal formulier vanuit de leerplichtambtenaar.