De kinderen worden nauwlettend gevolgd: zitten ze goed in hun vel, doen ze het goed. We praten regelmatig de kinderen door met betrokkenen en zorgen voor een passend aanbod.

Dat kunnen aanpassingen zijn voor het werk in de groep bij de eigen leerkracht of pedagogisch medewerkster. U kunt hierbij ook denken aan de inzet van bijvoorbeeld een logopediste, cesartherapie, een diëtiste, de gedragsspecialist of de gezinsspecialist.