De ontwikkeling van kinderen wordt nauwlettend gevolgd: zitten ze goed in hun vel, doen ze het goed?  We zorgen voor een passend aanbod, zoveel mogelijk binnen de groep en met de eigen leerkracht. Indien nodig zetten we hulp in van externe specialisten zoals een logopediste, cesartherapie, een diëtiste, de gedragsspecialist of de gezinsspecialist.

Wanneer een kind een eigen leerlijn moet krijgen omdat het niveau hoger of lager is dan de lijn in de groep, wordt er een plan opgesteld. Dit plan, het Ontwikkelingsperspectief (OPP) stellen we samen op met de ouders. We bespreken ook de consequenties van zo’n plan voor het voortgezet onderwijs. Ouders en school ondertekenen dit plan. Het kansenteam is een groep mensen, die deskundig is op het gebied van zorg aan kinderen. Het team zoekt oplossingen voor problemen van kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben. Kinderen worden in het kansenteam besproken als de zorg en begeleiding binnen het kindcentrum niet toereikend is. Een kind kan alleen worden besproken met toestemming van de ouders/verzorgers.