Probeer Anders te Denken

Op ons kindcentrum zijn wij vanaf 2015 gestart met de PAD-methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. De afkorting PAD staat voor ‘Probeer Anders te Denken’.

De PAD-methode begint met het PAD-verhaal. Dit verhaal gaat over een jong schildpadje dat vaak boos wordt. Hierdoor mopperen de juf, de meester en zijn ouders steeds op hem. Tot het jonge schildpadje een oude, wijze schildpad ontmoet. Deze oude schildpad vertelt hem dat hij de oplossing altijd bij zich heeft, namelijk zijn schild. Iedere keer als het jonge schildpadje voelt dat hij boos wordt, moet hij in zijn schild kruipen. Hij wordt dan vanzelf weer rustig en kan zijn problemen dan beter oplossen.

De methode heeft de volgende doelen opgenomen in het PAD-leerplan:

 • Kinderen krijgen meer inzicht in hun eigen gevoelens en kunnen zichzelf en anderen zo beter begrijpen.
 • Kinderen leren over hun gevoel te communiceren en discussiëren met anderen.
 • Kinderen kunnen rustig nadenken en hun eigen problemen oplossen.
 • Kinderen kunnen zich verantwoordelijker en volwassener gedragen.
 • Kinderen kunnen beter en effectiever leren op school.

De methode PAD is verdeeld in thema’s:

 • Zelfbeeld
  De kinderen zijn één keer in ieder schooljaar ‘kanjer van de dag’. Ze worden dan in het zonnetje gezet. De kanjer mag bijvoorbeeld met een andere pen schrijven, een spelletje kiezen aan het eind van de dag en krijgt eind van de dag van ieder kind uit de klas een compliment.
 • Zelfcontrole
  De kinderen leren zichzelf onder controle te houden door te gaan padden. Een schildpad kruipt in zijn schild als hij boos wordt. Padden betekent dan ook dat een kind in zijn of haar schild kruipt. Het kind trekt zich even terug. Op het schoolplein zijn hiervoor ook plekken gemaakt.
 • Gevoelens
  In de PAD-methode staan gevoelens centraal. Hoe voelt een kind zich en hoe voelt dat eigenlijk? In iedere klas hangt een emotiebord waar de kinderen hun gevoelens door middel van een plaatje kunnen weergeven. De leerkracht kan dan vragen aan de kinderen waar deze gevoelens vandaan komen. Een kind bepaalt zelf of hij of zij er over praat.
 • Probleem oplossen
  Door verschillende stappen te volgen leren de kinderen problemen zelf op te lossen.
  1. Word rustig en denk na.
  2. Wat is het probleem?
  3. Wat is je gevoel?
  4. Welke oplossingen zijn er?
  5. Kies de beste oplossing.
  6. Voer het uit!

Wat kunt u thuis doen?

 • Zelfbeeld
  U kunt thuis bij uw kind navragen wie de kanjer van de dag was. Ook kunt u een compliment toevoegen aan de complimentenlijst die uw kind mee naar huis heeft gekregen. Geef regelmatig een compliment en vertel ook waarom u een compliment geeft.
 • Zelfcontrole
  Vraag bij uw kind na of hij of zij het PAD-verhaal kan vertellen. Richt thuis een PAD-plek in en help uw kind herinneren te ‘padden’. Na het ‘padden’ geeft u een compliment.
 • Gevoelens
  Bespreek thuis de verschillende gevoelens en probeer deze te herkennen bij uw kind. Bespreek ook uw gevoelens en die van uw kind.
 • Probleem oplossen
  De stappen die hierboven genoemd staan zijn ook in thuissituaties toepasbaar.