Wij zijn een integraal kindcentrum: opvang en onderwijs onder één dak.

Peuterspeelzaal
08:30 – 12:15 uur
Meer informatie over onze peuterspeelzaal  >
Aanmelden bij onze peuterspeelzaal >

Voor- en naschoolse opvang
07:30 – 08:30 en na schooltijd tot uiterlijk 18:30 uur
Schoolgaande kinderen kunnen voor schooltijd en/of na schooltijd opgevangen worden in ons kindcentrum. De opvangmedewerker en de groepsleerkracht zorgen steeds voor een soepele en vertrouwde overgang.
Meer informatie en aanmelden bij onze voor- en naschoolse opvang  >

Tussenschoolse opvang (overblijf)
30 minuten, afwisselend tussen 12:00 en 13:00 uur
Wij hanteren een continurooster. Alle kinderen blijven gratis over. De medewerkers zorgen voor de begeleiding; de ouders zorgen voor schoollunches.

Onderwijs
08:45 – 15:00 uur (woensdag tot 12:15)
Meer informatie over ons onderwijsaanbod  >

 


Wilt u uw kind(eren) opgeven voor opvang of onderwijs, doe dat dan zo snel mogelijk (i.v.m. mogelijke  wachtlijsten).