weekbrief 31 oktober 2019

De WereldwijzerDe school

Weekbrief 31 oktober 2019 

Laatste dag!! 

De kinderen hebben donderdag 26 september een brief over de vrijwillige bijdrage mee naar huis gekregen. Hiermee zorgen we ervoor dat er activiteiten georganiseerd kunnen worden voor de kinderen.(reknr. NL76RABO0133485722 t.n.v. Vrienden van de Wereldwijzer te Vlaardingen, vergeet niet de naam van uw kind(eren) te vermelden!) 

De betalingen van de vrijwillige bijdrage moeten voor 1 november binnen zijn, dan gaan de or en mr weer met elkaar in gesprek en worden er besluiten genomen. (wel/niet organiseren van activiteiten zoals schoolreis, Sinterklaas,…)  

Heeft u de brief niet ontvangen? Laat het ons weten!  

Halloweenoptocht 

Vanavond, donderdag 31 oktober, is de Halloweenoptocht voor alle kinderen (en hun familie) van het kindcentrum. Er wordt vertrokken om 19.00 uur vanaf het kindcentrum. De kinderen mogen verkleed komen, het hoeft niet. De Mikkies zorgen voor de muzikale begeleiding. 

U bent er toch ook bij?? 

Inspectiebezoek 

Op vrijdag 1 november is er inspectiebezoek bij het onderwijs.  

Wij houden u op de hoogte van de bevindingen. 

Snoepdag 4 november 

Eén keer in het jaar houden we een snoepdag, op verzoek van de kinderraad. Het hele jaar letten we op gezonde voeding, deze dag even niet! 

We hebben wel afspraken over het snoepen: 

  • Tijdens de kleine pauze mogen de kinderen een “ongezond” tussendoortje meenemen als ze dat willen. 
  • Tijdens het eten mogen de kinderen een keer iets meenemen dat misschien niet zo gezond is, en wel heel lekker! 

Tijdens de lessen wordt er verder niet gesnoept of kauwgom gebruikt. 

Stakingsdag onderwijs 6 november 

Op woensdag 6 november is een landelijke stakingsdag voor het onderwijs. Elke leerkracht besluit zelf of hij/zij aan de staking meedoet. Het is een persoonlijk recht. 

Er is geen leerkracht die woensdag gaat staken, dit betekent dat de school woensdag gewoon draait en dat we alle kinderen verwachten. 

Nationaal schoolontbijt 7 november 

Donderdag doen we mee met het Nationaal Schoolontbijt. De kinderen mogen deze dag voor een keertje zonder ontbijt naar school komen. 

Wilt u uw kind voor het ontbijt op woensdag 6 november de volgende spullen meegeven in een tasje: bord, beker en bestek. Zonder het gebruik van plastic, helpen we het milieu!!  

Ouderkamer 

De ouderkamer heeft op deze nieuwe app een eigen kopje onder “groepen” waar u alles kunt lezen wat er voor de ouders/verzorgers te doen is! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team IKC De Wereldwijzer