Weekbrief, 30 augustus 2019

De WereldwijzerDe school

Weekbrief, 30 augustus 2019

Start nieuwe schooljaar

Op maandag 2 september verwachten we alle kinderen weer gezond en uitgerust op het kindcentrum.

We stappen maandag “letterlijk”het nieuwe schooljaar in!

Dat doen we buiten op een bijzondere manier…..

Komt u op tijd? U heeft dan gelegenheid om hier een foto van te maken.

Momenteel zijn we nog hard bezig met de bezetting bij de kinderopvang.

Zoals bij meerdere kinderopvang heeft Wijzer te maken met een tekort aan pedagogisch medewerk(st)ers. Dat maakt het er niet makkelijker op voor de kinderen en voor u. We hopen op uw begrip hierin.

We doen alles wat in onze macht ligt om personeel te werven.

Mocht u iemand kennen, of zelf interesse hebben in een baan bij de kinderopvang, laat het ons weten!

Deur en telefoon

Vanaf maandag maken we geen gebruik meer van de deuren bij de kinderopvang.

De entree is niet uitnodigend, het terrein is erg rommelig.

Alle ouders worden verzocht gebruik te maken van de ingangen in het onderwijsgedeelte.

Dat kan door de voordeur, of via de achterdeuren als deze open zijn om de kinderen van het onderwijs naar binnen te laten.

Dit geldt ook voor de ouders van de peuterspeelzaal.

Vanaf 1 september heeft er verandering plaatsgevonden in de telefooninstallatie. Dit heeft er mede voor gezorgd dat we 1 centraal telefoonnummer gaan hanteren.

Wij vragen u gebruik te maken van : 0104347904.

Praktische informatie en jaarkalender

Op de eerste dag na de vakantie krijgen alle oudste kinderen de nieuwe schoolwijzer mee naar huis. Hierin staat nuttige informatie, bewaar deze goed!

Mocht u geen schoolwijzer ontvangen hebben, laat het ons dan even weten!

Vergadering oudergeledingen

Op 4 september vergaderen de medezeggenschapsraad en de oudercommissie én de ouderraad van het kindcentrum. De vergaderingen starten om 19.30 uur. De vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom!.

Ouderkamer

Dinsdag   3 september                                 uitleen van “Wijzer de wereld in” en

“Spelenderwijs”, koffie/thee

Vakantie verhalen

Donderdag 5 september                                koffie/thee

Extra activiteiten dit jaar

 

Met vriendelijke groet,

team OKC De Wereldwijzer