Weekbrief 27 mei 2021

De WereldwijzerDe school

Schoolfruit

We zijn aan het einde gekomen van de periode van gratis fruit op school. Maandag krijgen ze nog mango en dan is het over. We hopen dat u als ouder fruit als tussendoortje gaat meegeven. We zien dat de kinderen fruit goed eten, en het is ook nog eens heel gezond!

Corona groep 5b en 6

Maandag mogen de kinderen getest worden, wanneer de uitslag negatief is, en de uitslag van de leerkracht ook, dan mogen die kinderen weer naar school. Als u niet gaat testen dan blijven de kinderen tot 6 juni in quarantaine en zien we ze weer op 7 juni. Via de schoolapp houd ik u op de hoogte!

Opgeven voor peuteropvang en voor- en naschoolse opvang

Wij vragen u op tijd uw kind(eren) op te geven als u gebruik wilt gaan maken van de peuteropvang of voor/naschoolse opvang. We merken nu dat dit kort van tevoren gebeurt waardoor er geen goed zicht is op de bezettingen. Dit heeft invloed op het wel of niet hanteren van wachtlijsten. Bij op tijd opgeven hebben we zicht of we een extra groep/extra personeel kunnen inzetten voor de langere termijn. Hoe eerder wij het weten, des te beter we het kunnen organiseren!

Inzet groep 8

Ezgi Macit zal de komende weken op de donderdag vanaf 11 uur uit de groep zijn. Zij houdt zich dan  bezig met kwaliteitswerkzaamheden voor Wijzer. Dit zal zij volgend jaar in een uitgebreidere vorm voortzetten. Groep 8 heeft op deze momenten les van Jolanda Twaalfhoven en Marieke Bruseker.

Start thema Sport en Ontspanning

De komende periode staat het thema sport en ontspanning op de agenda voor de groepen 5 t/m 8. Er is de komende tijd op sportief gebied van alles te doen: EK voetbal, Tour de France, Olympische Spelen … Het thema sluit dus mooi aan bij de actualiteit! Woensdag 9 juni is de Nationale Buitenspeeldag, die wordt hier natuurlijk in meegenomen!

Aanwezigheid op het kindcentrum

Door de maatregelen die genomen moeten worden is het soms lastig een groep draaiende te houden. Dit heeft vele oorzaken: verplichte testen die gedaan moeten worden, verplichte quarantaine, ziekte … Wij kunnen niet zomaar iedereen een groep laten overnemen i.v.m. het gescheiden houden van groepen en personeel. Ook het bij elkaar zetten van (groepjes) kinderen kan in deze situatie niet. Dit heeft tot gevolg dat we soms genoodzaakt zijn groepen naar huis te laten gaan/thuis te laten. Voor niemand is dit een ideale situatie, het is wel de realiteit.

Wij vragen u ’s morgens de schoolapp/groepsapp van uw kind(eren) te bekijken. Als we over moeten gaan tot thuishouden zetten we dit uiterlijk ’s morgens op de app. Bij het thuis houden streven we ernaar wel thuiswerk/evt. Instructie te verzorgen.

Maatregelen RIVM blijven voorlopig nog in stand

Graag wil ik nogmaals wijzen op de regels die we moeten hanteren:

  • Geen kinderen op het schoolplein direct voor/na schooltijd
  • Vaste breng- en haaltijden per groep (leerkrachten staan wel eerder buiten)
  • Geen menging van kinderen uit verschillende groepen

Het is echt in het belang van ieders gezondheid en veiligheid om voorzichtig te zijn. Hierdoor kunnen we het thuiszitten van kinderen en personeel bij een positieve test beperken. Bij positieve test zullen we als locatie én als Wijzer altijd de ouders waarvan het kind in quarantaine moet persoonlijk benaderen.

Daarnaast het dringend advies het kindcentrum direct op de hoogte te brengen als er in het gezin iemand positief getest is! (zowel kind van het kindcentrum, als ouders of andere kinderen). Ook dan kan het zijn dat wij als organisatie moeten handelen!

Met vriendelijke groet,

Team IKC De Wereldwijzer