Weekbrief 9 april 2021

De WereldwijzerDe school

Start Ramadan

Komende week start de Ramadan. Veel ouders/verzorgers van ons kindcentrum doen hieraan mee. Wij wensen ze een goede tijd toe.

Aanpak ontwikkeling kinderen voor de komende tijd

Afgelopen periode hebben we de nulmeting gedaan met alle kinderen en we hebben op de studiedag met elkaar gekeken naar elk kind waar het kind staat per vak en wat het kind nodig heeft de komende periode. Hierop zijn de nieuwe aanpakken voor de groep gemaakt. Het kan zijn dat u de komende tijd benaderd wordt door de leerkracht van uw kind om aanpakken te bespreken (b.v. aanvraag logopedie, meedoen met de Voorleesexpres, het opstellen van een groeidocument, …)

Lekker lezen

Het is belangrijk en leuk als de kinderen veel lezen, we noemen dat leeskilometers maken. Hierdoor gaat hun leesniveau omhoog waardoor ze beter de verhalen gaan begrijpen en ze leren veel van de wereld om ons heen. Wij besteden veel aandacht aan het lezen.

  • We hebben op het schoolplein een lekker lezen plek ingericht waar de kinderen in hun pauze gebruik van kunnen maken.
  • We zijn volop bezig met de inrichting van de Bibliotheek Op School. Na de meivakantie gaan we niet meer naar de bibliotheek met de groepen, we hebben er zelf één! Dat betekent dat we niet 1x in de 6 weken kunnen ruilen, maar wekelijks kunnen ruilen. We hebben hierbij hulp van onze leesconsulent Aysegul die verbonden is aan de bibliotheek. We zullen in de toekomst ook meer leesactiviteiten gaan uitvoeren met elkaar.
  • In de roosters hebben we tijd voor het lezen (door de kinderen en de leerkrachten!) en aandacht voor het praten/werken over de boeken en verhalen.
  • We hebben de zwerfboekenkast waaruit kinderen boeken kunnen lenen om thuis te lezen. Wanneer het boek uit is kan het omgeruild worden voor een nieuw boek.
  • Uiteraard is het ook fijn als de kinderen lid zijn van de gemeentelijke bibliotheek. Deze is nu dicht, u kind kan op afspraak wel boeken lenen!
  • Een tiental kinderen uit de groepen 3 en 4 doen mee met het leesproject vanuit ABN/AMRO. Ze lezen via TEAMS met een medewerker samen in hetzelfde boek. Donderdag 8 april was de eerste keer, en het was een succes!

Schoolmelk

De afgelopen periode hebben de kinderen gratis melk, karnemelk en yoghurt kunnen drinken. Komende week is de laatste week dat dit geleverd wordt, na deze week moet u weer zelf voor 1 x drinken zorgen. (de andere keer is schoolwater)

Aanwezigheid op het kindcentrum

Door de maatregelen die genomen moeten worden is het soms lastig een groep draaiende te houden. Dit heeft vele oorzaken: verplichte testen die gedaan moeten worden, verplichte quarantaine, ziekte, … Wij kunnen niet zomaar iedereen een groep laten overnemen i.v.m. het gescheiden houden van groepen en personeel. Ook het bij elkaar zetten van (groepjes) kinderen kan in deze situatie niet. Dit heeft tot gevolg dat we soms genoodzaakt zijn groepen naar huis te laten gaan/thuis te laten. Voor niemand is dit een ideale situatie, het is wel de realiteit. Wij vragen u ’s morgens de schoolapp/groepsapp van uw kind(eren) te bekijken. Als we over moeten gaan tot thuishouden zetten we dit uiterlijk ’s morgens op de app. Bij het thuis houden streven we ernaar wel thuiswerk/evt. instructie te verzorgen.

Maatregelen RIVM blijven voorlopig nog in stand

Er is nog altijd geen noodopvang op de locatie, alleen voor ouders met een cruciaal beroep is er op de contractdagen centrale opvang bij De Groene Draad. Dit moet ruim van tevoren aangevraagd worden in verband met de inzet van vervoer en personeel.

Graag wil ik nogmaals wijzen op de regels die we moeten hanteren:

  • Geen kinderen op het schoolplein direct voor/na schooltijd
  • Vaste breng- en haaltijden per groep
  • Geen menging van kinderen uit verschillende groepen

Het is echt in het belang van ieders gezondheid en veiligheid om voorzichtig te zijn. Hierdoor kunnen we het thuiszitten van kinderen en personeel bij een positieve test beperken. Bij positieve test zullen we als locatie én als Wijzer altijd de ouders waarvan het kind in quarantaine moet persoonlijk benaderen.

Daarnaast het dringend advies het kindcentrum direct op de hoogte te brengen als er in het gezin iemand positief getest is! (zowel kind van het kindcentrum, als ouders of andere kinderen). Ook dan kan het zijn dat wij als organisatie moeten handelen!

 

Met vriendelijke groet,

Team IKC De Wereldwijzer