weekbrief 19 juni 2020

De WereldwijzerDe school

Vlaardingen, 19 juni 2020

 

Voorbereidingen nieuwe schooljaar

Iedereen is hard bezig om het “gewone leven” weer op te pakken.

Op school brengen we op dit moment alles in beeld om het onderwijs weer goed door te laten gaan voor elk kind.

Daarnaast zijn we natuurlijk ook volop bezig om alles te regelen voor het nieuwe schooljaar, al weten we niet hoe dit er precies uit zal zien wat betreft de ontwikkelingen op het gebied van Corona.

We zien dat de kinderen ieder op de eigen manier ontwikkeling heeft doorgemaakt, en daar zullen we ook op aansluiten in ons onderwijs. De kinderen zullen ingedeeld worden in instructiegroepen passende bij hun ontwikkeling in de diverse leerlijnen per vak. Momenteel is elke leerkracht hard bezig het niveau van de kinderen in beeld te brengen en te kijken wat voor elk kind hierin passend is.

 

Personeel

*Na jaren trouwe dienst gaat Gotty Windmuller op 1 juli met pensioen!

Het is heel jammer dat we het afscheid op dit moment op een zeer bescheiden manier moeten doen vanwege de maatregelen vanuit RIVM. Zij verdient natuurlijk een groots afscheid. Wanneer de tijd het toelaat, zullen we dit zeker met terugwerkende kracht gaan doen!

*Anouk Zuidgeest gaat ons volgend schooljaar verlaten. Ze gaat haar interesse in taal omzetten in een baan als ambulant begeleider bij Auris. Wellicht zien we haar in die hoedanigheid nog eens terug op school!

*Sebiha Karatepe heeft ervoor gekozen om even afstand te doen van ons onderwijs, andere zaken zijn voor haar momenteel belangrijker.

*Monique Rietdijk komt volgend jaar bij ons werken en zal zich vooral als Intern Begeleider bezighouden met de opvang en de groepen 1 en 2.

*Michel van de Polder komt bij ons werken in de middenbouw, net als Robbert Roskam (de huidige kunstleerkracht).

 

Rapporten

Het rapport zal er heel anders uitzien dan u gewend bent van ons. We hebben natuurlijk een grote tijd gemist, vlak na de uitgave van het eerste rapport werden de scholen voor 3 maanden gesloten. Op 8 juni zijn de scholen weer volledig opengegaan. Dat betekent dat er nauwelijks toetsresultaten aanwezig zijn. De toetsen die nu gemaakt worden, worden niet zoals normaal gebruikt om te kijken wat de opbrengsten zijn. De toetsen worden gebruikt om inzicht te geven aan de leerkrachten waar de kinderen momenteel in de leerstof zitten.

De rapportgesprekken zullen niet op school plaatsvinden. U zult een telefonische afspraak met de leerkracht maken.

 

Voorlopig advies groep 7

In tegenstelling tot andere jaren zal het voorlopig advies niet aan het einde van groep 7 gegeven worden, dit zal plaatsvinden in het begin van groep 8.

 

Extra mogelijkheden na de zomervakantie

Met Wijzer kijken we op dit moment naar extra mogelijkheden om na schooltijd kinderen extra ondersteuning of een extra impuls te geven. Sommige kinderen hebben het niet altijd makkelijk gehad de afgelopen maanden, we zouden het erg fijn vinden als dit gaat lukken. Dit geldt voor de kinderen van het onderwijs en de kinderen vanuit de peuterspeelzalen.

We houden u hiervan op de hoogte.

 

Met vriendelijke groet,

Team IKC De Wereldwijzer