Weekbrief 14 november 2019

De WereldwijzerDe school

 

Vragenlijsten

De ouders/verzorgers van de kinderopvang hebben onlangs een vragenlijst ingevuld over hun indruk van de kinderopvang. We willen de ouders die dit hebben ingevuld bedanken. Binnenkort krijgt u van ons hierover een terugkoppeling.

De ouders van het onderwijs zullen komende week gevraagd worden de vragenlijst “sociale veiligheid” in te vullen. Wij hopen op uw medewerking hierin.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Afgelopen week is er, zoals was afgesproken, overleg geweest met de ouders van de medezeggenschapsraad en de ouderraad over de vrijwillige ouderbijdrage.

De betalingen moesten vóór 1 november gedaan zijn om zicht te krijgen wat er voor dit jaar mogelijk is.

Het resultaat is dat er voor 69 kinderen een bijdrage betaald is, ondanks het steeds onder de aandacht brengen bij ouders van de noodzaak hiervan. We moeten concluderen dat we met 35% betalingen niet kunnen doen wat we zouden willen doen.

Dit betekent dat we sommige geplande activiteiten op een andere manier gaan organiseren, daarnaast zullen er ook activiteiten vervallen.

De betaalde ouders/verzorgers hebben hier al een brief over ontvangen.

 

Vergadering Mr/Or/Oc

Woensdag 20 november vergaderen de medezeggenschapsraad, de oudercommissie en de ouderraad.

Uit de enquête onder de ouders/verzorgers van de kinderopvang kwam dat de informatie vanuit de oudercommissie onvoldoende was.

We nodigen alle ouders/verzorgers van de kinderopvang van harte uit voor deze vergadering. Tijdens de vergadering wordt o.a. beleid en de resultaten van de vragenlijst besproken.

 

Rechten van het kind

Woensdag 20 november is de internationale dag van “De rechten van het kind”. Elke groep zal hier op niveau aandacht aan besteden.

 

Peuterlab 21 november

Voor alle ouders van de kinderopvang, peuterspeelzaal en de groepen 1 en 2 is er donderdag weer Peuterlab. U komt toch ook?

 

Ouderkamer

De ouderkamer heeft op deze nieuwe app een eigen kopje onder “groepen” waar u alles kunt lezen wat er voor de ouders/verzorgers te doen is!

 

Met vriendelijke groet,

Team IKC De Wereldwijzer