Weekbrief 12 juni 2020

De WereldwijzerDe school

Vlaardingen, 12 juni 2020

Start 8 juni
Wat was het fijn om alle kinderen weer in het kindcentrum te zien!
We hebben elkaar erg gemist. Iedereen heeft er ook weer veel zin in om het schooljaar goed met elkaar af te maken.
We begrijpen dat het voor iedereen nog wel even wennen is om de nieuwe maatregelen vanwege Corona goed uit te voeren. We vragen nog even speciale aandacht voor onderstaande regels:
-Zorg dat uw kind op de juiste tijd op de verzamelplek staat, er komen nog veel kinderen te laat!
Gr 3/8 zijn 8.35 uur aanwezig
Peuterspeelzalen en groep 1 en 2 zijn 8.40 uur aanwezig
Stuur uw kind niet te vroeg naar school, zeker bij regen is dat erg vervelend voor uw kind.
-Ouders zijn zo kort mogelijk bij het kindcentrum.
Wilt na het brengen gelijk vertrekken bij het kindcentrum en niet blijven praten met elkaar, hoe gezellig dat ook is!
Wilt u ook bij het ophalen gelijk met uw kind(eren) vertrekken bij het kindcentrum. Wij moeten het schoolplein helemaal leegmaken na schooltijd.
-Ouders mogen niet op het schoolplein en niet in het kindcentrum. Wilt u iemand bereiken dan moet dat óf telefonisch óf via de email van de desbetreffende persoon.
-De gymnastiekles gebeurt zo veel als mogelijk buiten in de Schapenwei. Wilt u op de gymdagen uw kind makkelijke kleding en sportschoenen aandoen?
-De thuisblijfregels voor de kinderen met klachten zijn onveranderd. Vrijstelling voor kinderen van fysiek onderwijs gaat alleen in overleg met ouders, school en behandelend arts.
-Ouders zijn verplicht het kindcentrum op de hoogte te houden van de thuissituatie wat betreft Corona.

Rapportmappen
We missen nog veel rapportmappen van de kinderen. Wilt u, als u de rapportmap(pen) nog thuis hebt, deze meegeven naar school?

Extra mogelijkheden na de zomervakantie
Met Wijzer kijken we op dit moment naar extra mogelijkheden om na schooltijd kinderen extra ondersteuning of een extra impuls te geven. Sommige kinderen hebben het niet altijd makkelijk gehad de afgelopen maanden, we zouden het erg fijn vinden als dit gaat lukken. Dit geldt voor de kinderen van het onderwijs en de kinderen vanuit de peuterspeelzalen.
We houden u hiervan op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Team IKC De Wereldwijzer