Weekbrief 04-10-2019

De WereldwijzerDe school

Personeel
Zoals we al vaker gemeld hebben, is er onderbezetting op de kinderopvang. Dat is lastig voor de kinderen, ouders en medewerkers.
Ik vind het fijn te kunnen melden dat vanaf 7 oktober Deborah Makkink ons team komt versterken, vanaf donderdag 10 oktober komt Eveliene Nieuwenhuizen bij ons werken.
Daarnaast zijn we nog in gesprek met andere serieuze kandidaten voor de kinderopvang.

Ouderbijeenkomst groep 5
De ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 5 zijn uitgenodigd door de leerkrachten donderdag 10 oktober 15.15 uur voor een bijeenkomst. Zij zullen uitleg geven over het werken in de groep en antwoord geven op al uw vragen.

Ouderbijdrage 
Afgelopen dinsdag zijn de ouders geïnformeerd over de ouderbijdrage en het beleid dat de ouderraad samen met de medezeggenschapsraad heeft vastgesteld.
De kinderen hebben donderdag 26 september hier een brief over mee naar huis gekregen.
De betalingen van de vrijwillige bijdrage moeten voor 1 november binnen zijn, dan gaan de or en mr weer met elkaar in gesprek en worden er besluiten genomen.
Heeft u de brief niet ontvangen? Laat het ons weten!

Deurbeleid en telefoon 
Veel ouders weten al dat er een verandering is in het deurenbeleid, en passen dit al toe.
Alle ouders worden verzocht gebruik te maken van de ingangen in het onderwijsgedeelte.
Dat kan door de voordeur, of via de achterdeuren als deze open zijn om de kinderen van het onderwijs naar binnen te laten. Dit geldt ook voor de ouders van de peuterspeelzaal.
Vanaf 1 september heeft er verandering plaatsgevonden in de telefooninstallatie. Dit heeft er mede voor gezorgd dat we 1 centraal telefoonnummer gaan hanteren.
Wij vragen u gebruik te maken van : 0104347904.
In the cloud
Momenteel wordt er op ICT gebied hard gewerkt aan de omzetting van de systemen en werkwijze naar in the Cloud. Daarnaast zijn er nieuwe computers aangeschaft voor de kinderen en de leerkrachten. Door het latere tijdstip van levering van de nieuwe computers is het niet altijd mogelijk om op de computer te werken in het kindcentrum.
In de hogere groepen kan het zijn dat leerkrachten vragen of kinderen gebruik willen maken van hun mobiele telefoon of een laptop o.i.d. meenemen als ze die hebben.

Ouderkamer
De ouderkamer heeft op deze nieuwe app een eigen kopje waar u alles kunt lezen wat er voor de ouders/verzorgers te doen is!

Met vriendelijke groet,
Team IKC De Wereldwijzer