Communicatie Coronavirus.

De WereldwijzerDe school

Hierbij informeren we u over de maatregelen die worden genomen betreffende het coronavirus.

Wijzer in Opvang en Onderwijs volgt de adviezen van de GGD en het RIVM. Deze adviezen van de GGD zijn leidend voor het onderwijs en de opvang in onze regio. We vragen onze medewerkers, maar ook de ouders en hun kinderen, deze richtlijnen en adviezen te volgen. Indien er ontwikkelingen zijn en de GGD het noodzakelijk vindt, worden wij per omgaande geïnformeerd. Mocht het nodig zijn om extra maatregelen te gaan nemen dan zullen wij u hierover informeren.

Wijzer heeft hygiëne protocollen op alle locaties. Die zijn zo uitgebreid dat de adviezen die de RIVM voorschrijft, daar al onder vallen. De maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen zijn eenvoudig maar zeer effectief. Op de locaties wordt al op de onderstaande adviezen toegezien:
• Was je handen vaak, en minimaal 20 seconden;
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
• Gebruik papieren zakdoekjes, gooi ze na gebruik direct weg.

De vakantieperiode is maandag ten einde en misschien komen er mensen uit uw omgeving na een reis terug uit een coronagebied. De RIVM geeft aan dat iedereen gewoon naar de (kinder)opvang, school of werk kan. Als deze mensen niet ziek zijn, zijn zij geen risico voor u of uw omgeving.

Als mensen koorts en hoestklachten hebben, én net terugkomen uit een besmet gebied, mogen zij niet naar de opvang, school of het werk. Dan moeten zij contact opnemen met de huisarts. De huisarts kijkt dan verder wat er gedaan moet worden. 

Voor verdere uitleg en informatie kunt u terecht op de website van de GGD, de actuele pagina van het RIVM, en de rijksoverheid.

Juliet van der Lugt

voorzitter College van Bestuur

Vanavond zal dit ook op facebook worden geplaatst.

Je kunt zelf bepalen welke communicatie je verder wilt doen binnen je eigen locatie: op je app, mailen, brieven op de deur hangen, het is aan jou.

Op de opvang worden assistent leidinggevenden gevraagd extra hygienematerialen in de bestelling mee te nemen, als dat nodig is voor onderwijs kun je dat zelf ook doen.

 

Informeer je medewerkers over het goed in acht nemen van hygiëne maatregelen?. Het veiligheidsplan in de bijlage geeft daar op blz 11-15 goede adviezen voor om de risico’s zo klein mogelijk te houden. Breng je deze onder de aandacht?

 

Met vriendelijke groet,