De kernwaarden van Wijzer: oprecht, ondernemend en verbindend!

Integraal kindcentrum De Wereldwijzer heeft dit vertaald in:

Missie

Wij maken je WERELDWIJS!
Wij begeleiden de kinderen door gebruik te maken van elkaars mogelijkheden, de omgeving en invloeden uit de wereld zodat zij zelfstandig kunnen functioneren in de toekomstige maatschappij.

Visie

Vanaf de eerste dag dat een kind op ons IKC is, werken we vanuit een stimulerende, leerrijke omgeving aan een optimale, totale ontwikkeling van het kind, door talenten te ontwikkelen en ondersteuning te bieden waar nodig, werkend vanuit het vermogen van het kind.

Ambities

  • Een veilige, uitdagende en toekomstgerichte werk/leeromgeving voor alle kinderen, waarbij kinderen met verschillende kindkenmerken tot hun recht komen en zichzelf kunnen zijn.
  • Met de diverse observatie-instrumenten en toetsen van de kernvakken op het landelijke gemiddelde of hoger scoren; elk kind maakt groei door.
  • Gedegen aanbod voor kinderen die begaafder of meerbegaafd zijn. Hiervoor zetten we de DHH screening in.
  • De autonomie bij kinderen vergroten, vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid voor de ander door te werken met, met de kinderen opgestelde, leerdoelen en onderzoeksvragen. Aandacht voor de nieuwsgierigheid van elk kind!
  • Het werken vanuit de hedendaagse vaardigheden waarbij digitaal leren een ‘must’ is.
  • Leren in en ook zeker buiten het kindcentrum.