Een goed contact met ouders is een voorwaarde voor succes. We willen dat u zich welkom en gehoord voelt.

Hoe doen we dat?

  • door één op één contact tussen ouder en medewerker, op verzoek van ouder of medewerker
  • door het houden van luistergesprekken, observatiegesprekken en rapportgesprekken
  • via de app en de website
  • door het houden van ouderpanels
  • door de inzet van de ouderkamer
  • door het hebben van oudercommissie, ouderraad en medezeggenschapsraad