Het is belangrijk dat alle kinderen elke dag komen en op tijd in de groep zijn. Dit geldt voor kinderen van de kinderopvang en het onderwijs. We verzoeken u dan ook altijd afspraken na schooltijd te maken.

Vanaf 5 jaar zijn de kinderen leerplichtig en zijn zij verplicht onderwijs te volgen. Wanneer ouders verlof willen, dan wordt dat aangevraagd met een speciaal formulier vanuit de leerplichtambtenaar.