Weekbrief 9 jul 2021

De WereldwijzerDe school

Coronamaatregelen

Als Wijzer is er besloten tot de zomervakantie de Coronamaatregelen zoals ze nu zijn in stand te houden. Dat betekent dat alles blijft zoals het nu is. We blijven in de bubbel!
We willen ook voorzichtig omgaan met de collega’s in opvang en onderwijs waarvan er velen nog niet (volledig) gevaccineerd zijn.
Door de maatregelen is het soms lastig een groep draaiende te houden. Dit heeft vele oorzaken: verplichte testen die gedaan moeten worden, verplichte quarantaine, ziekte, …
Wij kunnen niet zomaar iedereen een groep laten overnemen i.v.m. het gescheiden houden van groepen en personeel. Ook het bij elkaar zetten van (groepjes) kinderen kan in deze situatie niet.
Dit heeft tot gevolg dat we soms genoodzaakt zijn groepen naar huis te laten gaan/thuis te laten. Voor niemand is dit een ideale situatie, het is wel de realiteit.

Wij vragen u ’s morgens de schoolapp/groepsapp van uw kind(eren) te bekijken. Als we over moeten gaan tot thuishouden zetten we dit uiterlijk ’s morgens op de app.
Bij het thuis houden streven we ernaar wel thuiswerk/evt. instructie te verzorgen.

Afscheid groep 8

Afgelopen dinsdag hebben we kunnen genieten van de afscheidsmusical van groep 8.
Wat een talenten, het was een genot om te zien. Het was fijn om weer eens iets te kunnen doen waar ouders bij aanwezig waren. Dat was alleen mogelijk met de medewerking van het college VOS, bedankt hiervoor!Komende dinsdag is de laatste schooldag voor groep 8. Dan is het echt afscheid nemen van elkaar en school. We bedanken groep 8 voor de leuke jaren die we met hen gehad hebben!

Afscheid Ineke Molier

Hierbij wil ik toch even de aandacht vestigen op Ineke Molier.
Ik wil haar bedanken voor 44 jaar(!) trouwe dienst. Zij heeft al die jaren met passie haar werk gedaan, en was een grote steun voor de organisatie. Op donderdag 15 juli is haar laatste werkdag en gaat zij genieten van een welverdiend pensioen.
Bedankt Ineke voor je tomeloze inzet voor alle kinderen, ouders en collega’s!

Zomervakantie

Vrijdag 16 juli is de laatste dag. Voor de peuteropvang start de zomervakantie om 12.30 uur, voor het onderwijs is dat om 15.00 uur.
We wensen iedereen een gezonde, zorgeloze vakantie toe en we hopen iedereen gezond terug te zien op maandag 30 augustus.

De laatste week van de zomervakantie komt er een nieuw protocol voor het onderwijs betreffende Corona. Dat zal voor ons leidend zijn voor de aanpak na de vakantie. In de schoolapp kunt deze vinden op vrijdag 27 augustus.

Opgeven voor peuteropvang en voor- en naschoolse opvang

Wij vragen u op tijd uw kind(eren) op te geven als u gebruik wilt gaan maken van de peuteropvang of voor/naschoolse opvang.
We merken nu dat dit kort van tevoren gebeurt waardoor er geen goed zicht is op de bezettingen. Dit heeft invloed op het wel of niet hanteren van wachtlijsten.
Bij op tijd opgeven hebben we zicht of we een extra groep/extra personeel kunnen inzetten voor de langere termijn.
Hoe eerder wij het weten, des te beter we het kunnen organiseren!

Met vriendelijke groet,
Team IKC De Wereldwijzer