Weekbrief 9 januari 2020

De WereldwijzerDe school

 

 

Wensen en voornemens voor 2020

Een nieuw jaar vraagt altijd om wensen en goede voornemens, ook bij ons!

Wij hebben alle kinderen van het kindcentrum gevraagd een wens op te schrijven die wij, met een beetje moeite, uit kunnen laten komen. Ons voornemen is om zo veel mogelijk wensen in 2020 uit te laten komen!

De wensen hangen als vlinders aan de wensboom in de hal van het kindcentrum. Bent u benieuwd dan bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen!

Vlinders in je buik…

Maandag is in het hele kindcentrum gestart me het thema; Vlinders in je buik….Elke groep besteedt hier op de eigen manier aandacht aan.

De afsluiting van het thema vindt plaats op vrijdag 14 februari. Dit wordt met een podium gedaan. U krijgt hier nog nadere informatie over.

Ziekte leerkrachten

Afgelopen week hadden we te maken met ziekte van 2 leerkrachten. We proberen steeds dit zo goed als mogelijk op te vangen met elkaar. Hierbij kijken we vooral wat voor de kinderen het rustigst en meest werkbaar is. Ik ben blij met het team dat zich hiervoor inzet!

Ouderraad en medezeggenschapsraad/oudercommissie

Op woensdag 15 januari vergadert de ouderraad en de medezeggenschapsraad/ oudercommissie. De vergaderingen starten om 19.30 uur en zijn openbaar. U bent van harte welkom!

Nieuwe sporthal

Vanaf maandag 20 januari worden er gymnastieklessen in de nieuwe sporthal gegeven. Nog niet alle lessen zullen hier plaatsvinden. We hopen dat dit voor onze groepen wel gaat lukken.

Op 24 januari vindt de officiële opening plaats. Hierbij worden kinderen van groep 6 gevraagd om een gymnastiekles, die gegeven wordt door Vlaardingen in Beweging, te komen bijwonen om 15.15 uur. De kinderen moeten zich opgeven bij hun meester. Let op: er worden ook foto’s gemaakt die gebruikt kunnen worden in de media!

Ouderkamer

De ouderkamer heeft op deze nieuwe app een eigen kopje onder “groepen” waar u alles kunt lezen wat er voor de ouders/verzorgers te doen is!

 

Met vriendelijke groet,

Team IKC De Wereldwijzer