weekbrief 9 april 2020

De WereldwijzerDe school

Vrije dagen

Morgen, Goede Vrijdag, en maandag, Tweede Paasdag zijn in het onderwijs vrije dagen.

We willen dit ook graag in stand houden.

Er wordt thuis hard gewerkt door de kinderen en u als ouders.

Het is zeer verdiend om even “niets” te doen!

Het werk dat klaargezet is door de leerkrachten kan op dinsdag weer opgepakt worden.

TEAMS

Een aantal groepen is gestart met Teams. U heeft hier informatie over gehad via de groepsleerkracht: Hoe komt u in teams, hoe werkt teams en welke regels hebben we voor het werken met teams.

Het is een mooie aanvulling op het werken met Zulu connect.

Mocht het niet gelijk lukken, dan is dat niet erg. We gaan u er dan zeker bij helpen.

Noodopvang

We bieden als kindcentrum noodopvang voor kinderen waarvan de ouders in cruciale beroepen werken.

Tweede Paasdag is een wettelijke feestdag. De noodopvang voor wettelijke feestdagen, gaat via de weekendopvang. Mocht u dit nodig hebben dan kunt u dat aanvragen via de website van Wijzer.

Wij wensen iedereen een paar gezellige dagen toe.

Geniet van het mooie weer en van elkaar.

Doe dat alles met de nodige voorzichtigheid!

Team

IKC De Wereldwijzer