Weekbrief 8 mei 2020

De WereldwijzerDe school

Vlaardingen, 8 mei 2020

Start 11 mei voor de dagopvang en de peuterspeelzalen

Op maandag 11 mei gaan de peuterspeelzalen en de dagopvang weer volledig draaien! Het onderwijs gaat een aangepaste start maken.
Wij hebben er erg veel zin in om de kinderen weer te zien! Het is tegelijkertijd ook voor iedereen best spannend.
We hebben er alles aangedaan om het zo veilig mogelijk te maken voor iedereen, zodat we het stapje “terug de maatschappij in” met elkaar verantwoord kunnen en durven te doen.
Er zijn spelregels opgesteld die voor u als ouders heel belangrijk zijn. Wilt u deze goed lezen en toepassen, voor ieders veiligheid!
Wij vragen aan alle ouders van het kindcentrum het volgende:
• U heeft als ouder geen toegang tot het kindcentrum en het schoolplein, tenzij anders aangegeven.
• Ouders houden buiten het schoolplein/bij de voordeur 1,5 meter afstand van elkaar.
• U zorgt dat u op de aangewezen tijd bij het kindcentrum bent voor het brengen en halen.
• U bent zo kort mogelijk bij het kindcentrum, dus kort voor de brengtijd en gelijk weg bij het ophalen.
• Voor uw kind naar het kindcentrum komt, is het kind naar het toilet geweest.
• De kinderen wassen thuis voor het weggaan goed hun handen.
• De kinderen krijgen een pakje papieren zakdoekjes mee.
• Kinderen die zelfstandig naar het kindcentrum kunnen, komen ook alleen.
• Kinderen die niet alleen kunnen, komen met 1 ouder/begeleider.
• U komt lopend of op de fiets naar het kindcentrum.
• Kinderen van het onderwijs en de noodopvang krijgen een tussendoortje en een lunchpakket mee.
• Wanneer uw kind corona gerelateerde klachten(neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid) heeft of behoort tot een risicogroep dan blijft uw kind thuis. Uw kind of iemand thuis heeft koorts dan blijft het kind thuis. Bij twijfel neemt u contact op met het kindcentrum.
Dagopvang
De kinderen van de dagopvang worden gebracht en gehaald via de deur Erasmusplein 2 (om de hoek).
Er mag 1 ouder tegelijk naar binnen, u mag niet door de tussendeur. Een leidster zal uw kind opvangen. Ook bij het ophalen vragen wij u in het halletje te wachten, de leidsters brengen uw kind naar u toe.
Voor volwassenen geldt de regel 1,5 meter afstand, daar gaan we streng mee om!
Wanneer er al een ouder is, vragen wij u buiten te wachten, met daarbij in acht genomen de 1,5 meter afstand.
Peuterspeelzalen
De peuterspeelzalen starten in een nieuwe opzet en een nieuw lokaal!
De kinderen van de peuterspeelzalen worden door 1 volwassene gebracht. Om 9.00 uur (kom zo laat mogelijk i.v.m. andere groepen) staat u bij de voordeur van het kindcentrum. U mag de eerste dagen uw kind binnenbrengen. Dat gaat om de beurt, dus het kan zijn dat u buiten even moet wachten. Doe dat met afstand van 1,5 meter van elkaar. U moet zich houden aan de vaste looproute en het afscheid zo kort mogelijk houden. Om 12.30 uur komt de leidster met de kinderen naar buiten en kunt u uw kind gelijk mee naar huis nemen.
Onderwijs
De kinderen komen 2 dagen naar school volgens een vast rooster en met een vaste groep, dat is op maandag en donderdag óf dinsdag en vrijdag.
De tijden lopen van 8.30 uur-14.30 uur, dat is inclusief de breng- en ophaaltijd.
Van de leerkracht van uw kind heeft u via de email informatie gekregen over wanneer uw kind is ingedeeld en hoe het naar binnen gaan en naar buiten gaan geregeld is.
Uw kind blijft in het vaste lokaal en blijft de gehele dag bij de vaste leerkracht, ook bij de pauzes. De kinderen komen alleen in contact met de eigen (halve) groep.
De kinderen krijgen voor de andere dagen opdrachten, dit kan zijn ter voorbereiding op wat in de groep gaat komen, of juist om te verwerken wat in de groep aangeleerd is. Wij verwachten dat het werk gemaakt wordt. Nu er weer fysiek onderwijs is, wordt er geen online-onderwijs meer gegeven. De kinderen krijgen op school de uitleg wat ze moeten doen en hoe ze het moeten doen. De huiswerkopdrachten zijn te vinden in ZuluConnect.
U kunt de leerkracht alleen telefonisch of per mail bereiken (na schooltijden), het is niet de bedoeling dat u de leerkrachten buiten het kindcentrum aanspreekt voor zaken.
BSO
Kinderen die bij de BSO zitten, kunnen ALLEEN op de dagen dat ze onderwijs hebben gebruik maken van de BSO. Ruiling van dagen behoort niet tot de mogelijkheid.
Tijdens deze rare periode hebben we afscheid genomen van Sascha Veldmeijer en Fa Ozturk. Sascha is naar Haarlem verhuisd en Fa is naar Den Haag verhuisd. Zij hebben daar een nieuwe werkplek gevonden. Ilse van den Berg zal bij ons op de locatie komen werken, vooral bij de BSO en soms ook bij de andere groepen.
Noodopvang
Net als nu geldt dat er onder voorwaarden noodopvang is voor ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepen. Onder de schooltijd worden zijn opgevangen bij het onderwijs, aansluitend bij de noodopvang.
Ook nu geldt: zo laat mogelijk brengen en zo snel mogelijk ophalen.
Heeft u een cruciaal beroep (werkroosters kunnen gevraagd worden) en lukt het niet elders opvang te vinden dan kunt u tijdig noodopvang aanvragen via: m.vandijk@wijzer.nu

Met vriendelijke groet,
Team IKC De Wereldwijzer