Weekbrief 28 november 2019

De WereldwijzerDe school

 

Vragenlijsten

De ouders van het onderwijs worden gevraagd de vragenlijst “sociale veiligheid” in te vullen. Deze lijst is vandaag met het oudste kind mee naar huis gegeven. Na invulling kunt u de lijst in de oranjebak in de hal van het kindcentrum doen. U kunt het stukje waar uw naam op staat afknippen. De lijsten kunnen anoniem ingeleverd worden. Wij hopen op uw medewerking hierin. De laatste inleverdatum is vrijdag 29 november.

Ouderpanel

Graag nodig ik alle ouders van het kindcentrum uit om over beleidszaken te praten. Uw mening over allerlei zaken wordt erg op prijs gesteld. Uiteraard kunt u ook met uw vragen en opmerkingen terecht.

Surprises groepen 5 t/m 8

De kinderen van groep 5 t/m 8 moeten maandag 2 december hun surprise inleveren bij de leerkracht. Bij een onvoldoende beoordeling zal er 3 december na schooltijd extra aan gewerkt moeten worden. We hopen dat dit niet nodig is…

Sinterklaas

Alle kinderen van de peuterspeelzaal worden op de ochtend verwacht in verband met Sinterklaas. Er is geen peuterspeelzaal in de middag!

De kinderen van de peuteropvang en de groepen 1 t/m 4 verzamelen ’s morgens in de hal. We hopen hier Sint te mogen ontvangen.

De kinderen gaan daarna naar hun eigen groep, waar we Sint ook nog wel even verwachten.

De groepen 5 t/m 8 gaan in de groepen aan de slag met de surprises.

Alle kinderen vanaf 12.15 uur vrij.

Afsluiting thema “De wereld in het klein

Alle groepen sluiten vrijdag het thema “De wereld in het klein “af.

Als afsluiting is gekozen voor een circuit in de groep. We zouden het erg leuk vinden als ook ouders hierbij aanwezig zijn!

Verzoek wijkagent

Veel ouders/verzorgers parkeren de auto (even) op de stoep bij het kindcentrum. Hierdoor ontstaat een gevaarlijke, onoverzichtelijke situatie voor onze kinderen. Dat kan van niemand de bedoeling zijn!

Om te parkeren wordt u verzocht de parkeerplaats te gebruiken.

Ouderkamer

De ouderkamer heeft op deze nieuwe app een eigen kopje onder “groepen” waar u alles kunt lezen wat er voor de ouders/verzorgers te doen is!

 

Met vriendelijke groet,

Team IKC De Wereldwijzer