Weekbrief 26 september 2019

De WereldwijzerDe school

Weekbrief, 20 september 2019 

Personeel 

We hebben afscheid genomen van Ansjela Lalaram bij de kinderopvang.  

Zoals aangegeven zijn we hard op zoek naar enthousiaste pedagogische medewerker voor de kinderopvang. Weet u iemand, laat het ons weten!! 

Informatieavond dinsdag 24 september  

Dinsdag 24 september is de informatieavond voor het kindcentrum. 

Alle ouders en ook andere geïnteresseerden nodigen wij uit. 

Vanaf 19 uur bent u van harte welkom. 

U krijgt via standjes informatie over methoden en werkwijzen, van diverse instanties en van de oudergeledingen oudercommissie, ouderraad en medezeggenschapsraad. 

Daarnaast kunt u de nieuwe app en website bewonderen (en evt. geholpen worden met de installatie). 

Daarnaast zijn er 3 bijeenkomsten: 

19.15 uur ouderraad met o.a. de vrijwillige ouderbijdrage 

19.45 uur informatie groep 3 

20.00 uur informatie groep 8 

Wij hopen op een grote opkomst!                                                   

Deurbeleid en telefoon 

Veel ouders weten al dat er een verandering is in het deurenbeleid, en passen dit al toe. 

Alle ouders worden verzocht gebruik te maken van de ingangen in het onderwijsgedeelte. 

Dat kan door de voordeur, of via de achterdeuren als deze open zijn om de kinderen van het onderwijs naar binnen te laten. Dit geldt ook voor de ouders van de peuterspeelzaal. 

Vanaf 1 september heeft er verandering plaatsgevonden in de telefooninstallatie. Dit heeft er mede voor gezorgd dat we 1 centraal telefoonnummer gaan hanteren.  

Wij vragen u gebruik te maken van : 0104347904. 

In the cloud 

Momenteel wordt er op ICT gebied hard gewerkt aan de omzetting van de systemen en werkwijze naar in the Cloud. Daarnaast zijn er nieuwe computers aangeschaft voor de kinderen en de leerkrachten. Door het latere tijdstip van levering van de nieuwe computers is het niet altijd mogelijk om op de computer te werken in het kindcentrum. 

In de hogere groepen kan het zijn dat leerkrachten vragen of kinderen gebruik willen maken van hun mobiele telefoon of een laptop o.i.d. meenemen als ze die hebben. 

Ouderkamer 

Maandag 23 september 13.00 uur taalcursus 

Dinsdag   24 september                                 8.45 uur uitleen van “Wijzer de wereld in” en  

                                                                      “Spelenderwijs” 

                                                                      Informatie “Pak je kans” door Nurten Ersoy 

Donderdag 26 september                              8.45 uur bezoek Heemtuin 

                                                                                                                                         

Met vriendelijke groet, 

team IKC De Wereldwijzer