Weekbrief 26 maart 2021

De WereldwijzerDe school

Grote Rekendag woensdag 24 maart

Ook dit jaar hebben we aandacht besteed aan de Grote Rekendag. De dag stond in alle groepen in het teken van geld. In het hele gebouw (in de eigen groep), tijdens de gymnastiek, buiten vonden rekenactiviteiten plaatsvinden die met geld te maken hebben. Het ging hierbij vooral om het doen, uitproberen, ontdekken. Het aanbod in de groepen was heel afwisselend. We kijken allemaal terug op een leuke en leerzame dag. Op de schoolapp en op facebook en Instagram staan foto’s van de Grote Rekendag.

Pesach 26 maart

Vrijdag staat Pesach op de kalender. In de groepen zal hier aandacht aan besteed worden.

Groep 7

Groep 7 zit de komende week weer bij elkaar. Door verplichtingen van juf Aslihan voor haar opleiding is zij komende week afwezig. Ze zullen net als de woensdagen bij elkaar zitten, in het eigen lokaal.

Pasen

Woensdag 31 maart is er een activiteit voor elke groep in het kader van Pasen. Deze zal buiten en gescheiden van elkaar plaatsvinden.

Studiedag 1 april hele kindcentrum

De aangekondigde studiedag in de jaarplanner van het kindcentrum van 1 april gaat door! Dit betekent dat het hele kindcentrum deze dag gesloten is, dus geen peuteropvang en geen onderwijs. Wij richten ons deze dag op de aanpak voor de komende periode voor de kinderen en de groepen.

Aansluitend Goede Vrijdag en Pasen

Op vrijdag 2 april is het Goede vrijdag, op maandag 5 april is het tweede Paasdag. Dit zijn vrije dagen voor de peuteropvang en het onderwijs. Dit betekent dat de kinderen vrij zijn van donderdag 1 april tot en met maandag 5 april. Op dinsdag 6 april verwachten we iedereen weer in het kindcentrum.

Aanwezigheid op het kindcentrum

Door de maatregelen die genomen moeten worden is het soms lastig een groep draaiende te houden. Dit heeft vele oorzaken: verplichte testen die gedaan moeten worden, verplichte quarantaine, ziekte, … Wij kunnen niet zomaar iedereen een groep laten overnemen i.v.m. het gescheiden houden van groepen en personeel. Ook het bij elkaar zetten van (groepjes) kinderen kan in deze situatie niet. Dit heeft tot gevolg dat we soms genoodzaakt zijn groepen naar huis te laten gaan/thuis te laten. Voor niemand is dit een ideale situatie, het is wel de realiteit.

Wij vragen u ’s morgens de schoolapp/groepsapp van uw kind(eren) te bekijken. Als we over moeten gaan tot thuishouden zetten we dit uiterlijk ’s morgens op de app. Bij het thuis houden streven we ernaar wel thuiswerk/evt. Instructie te verzorgen.

Maatregelen RIVM blijven voorlopig nog in stand

Er is nog altijd geen noodopvang op de locatie, alleen voor ouders met een cruciaal beroep is er op de contractdagen centrale opvang bij De Groene Draad. Dit moet ruim van tevoren aangevraagd worden in verband met de inzet van vervoer en personeel.

Graag wil ik nogmaals wijzen op de regels die we moeten hanteren:

  • Geen kinderen op het schoolplein
  • Vaste breng- en haaltijden per groep
  • Geen menging van kinderen uit verschillende groepen

Het is echt in het belang van ieders gezondheid en veiligheid om voorzichtig te zijn. Hierdoor kunnen we het thuiszitten van kinderen en personeel bij een positieve test beperken. Bij positieve test zullen we als locatie én als Wijzer altijd de ouders waarvan het kind in quarantaine moet persoonlijk benaderen.

Daarnaast het dringend advies het kindcentrum direct op de hoogte te brengen als er in het gezin iemand positief getest is! (zowel kind van het kindcentrum, als ouders of andere kinderen). Ook dan kan het zijn dat wij als organisatie moeten handelen!

 

Met vriendelijke groet,

Team IKC De Wereldwijzer