Weekbrief 26 juni 2020

De WereldwijzerDe school

Rapporten en gesprekken

Vandaag krijgen alle ouders/verzorgers via de email van de leerkrachten de vraag wanneer de telefonische rapportgesprekken van vrijdag 3 juli het beste uitkomen, in de ochtend of in de middag. Wilt u ervoor zorgen dat uw antwoord uiterlijk dinsdag 30 juni binnen is bij de leerkracht van uw oudste kind? ( geen gesprekken voor de kinderen uit groep 8).

Uiterlijk donderdag 2 juli krijgt u bericht wanneer u gebeld zal worden door de leerkracht(en).

De kinderen krijgen op dinsdag 30 juni het rapport mee naar huis. Als u de map nog niet heeft ingeleverd wilt u dat dan zo snel mogelijk doen?

Vrije dagen onderwijs

Maandag 29 juni zijn de kinderen van het onderwijs vrij i.v.m. een studiedag.

Alle kinderen zullen na zorgvuldige diagnoses van hun werk ingedeeld gaan worden in de niveaus van de diverse leerlijnen. (Het lukt niet om dit al in het rapport op te nemen.)

Vrijdag 3 juli vindt het telefonisch rapportgesprek plaats. Ook dan zijn de kinderen van het onderwijs vrij.

Personeel

Na jaren trouwe dienst gaat Gotty Windmuller op 1 juli met pensioen!

Het is heel jammer dat we het afscheid op dit moment op een zeer bescheiden manier moeten doen vanwege de maatregelen vanuit RIVM.

Zij zal dinsdag even langskomen om van haar kinderen op gepaste afstand afscheid te nemen.

Zij verdient natuurlijk een groots afscheid. Wanneer de tijd het toelaat, zullen we dit zeker met terugwerkende kracht gaan doen!

Water

Wij vragen alle ouders/verzorgers hun kind(eren) water mee te geven naar het kindcentrum. We willen geen gebruik van bekers maken in verband met de veiligheid.

We zien nu nog kinderen die geen water bij zich hebben. Het is belangrijk, zeker met de warmte, dat de kinderen voldoende drinken!

Wat leuk dat er ouders zijn die groepen verrassen met een ijsje vanwege de warmte. Dank jullie wel!!

Voorlopig advies groep 7

In tegenstelling tot andere jaren zal het voorlopig advies niet aan het einde van groep 7 gegeven worden, dit zal plaatsvinden in het begin van groep 8.

Extra mogelijkheden na de zomervakantie

Met Wijzer kijken we op dit moment naar extra mogelijkheden om na schooltijd kinderen extra ondersteuning of een extra impuls te geven. Sommige kinderen hebben het niet altijd makkelijk gehad de afgelopen maanden, we zouden het erg fijn vinden als dit gaat lukken. Dit geldt voor de kinderen van het onderwijs en de kinderen vanuit de peuterspeelzalen.

We houden u hiervan op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Team IKC De Wereldwijzer