Weekbrief 25 juni 2021

De WereldwijzerDe school

Circus vrijdag 25 juni

Als alternatief voor een schoolreis of excursie hebben we vandaag een circus op bezoek gehad. Zo konden we de kinderen, ondanks de coronamaatregelen, een leuke en leerzame dag bezorgen.
Vandaag was Circus Rotje Knor aanwezig! De leerlingen zijn in blokken van 2 uur met groepen kinderen buiten aan de slag gegaan. De groepen blijven uiteraard gescheiden zodat ieder in de bubbel blijft! We hebben een gezellige (en droge) dag gehad!

Coronamaatregelen

Vanuit ons schoolbestuur Wijzer is er besloten dat de huidige Coronamaatregelen tot de zomervakantie blijven gelden. Dat betekent dat alles blijft zoals het nu is. We blijven in de bubbel! We willen ook voorzichtig omgaan met de collega’s in opvang en onderwijs waarvan er velen nog niet (volledig) gevaccineerd zijn.

Samen digitaal

Woensdagochtend wordt het project “Samen digitaal” feestelijk afgesloten. De ouders die hieraan mee hebben gedaan hebben inmiddels een uitnodiging hiervoor ontvangen. Speciaal voor deze afsluiting komt de Boekfiets op het plein en wordt er voor alle kleuters voorgelezen!

MR/LOC vergadering

Woensdag 30 juni is om 19.00 uur de laatste vergadering van het schooljaar. Deze zal alleen online gevolgd kunnen worden door geïnteresseerde ouders. U moet dit dan vooraf even doorgeven aan ons dan kunnen we dat regelen.

Activiteiten groep 8

Donderdag 1 en vrijdag 2 juli staan voor groep 8 in het teken van het afscheid nemen van elkaar. De 2 dagen zijn gevuld met allerlei activiteiten, de nacht van 1 op 2 juli zullen ze op het kindcentrum doorbrengen!

Vrijdag 2 juli: onderwijs vrij

Vrijdag 2 juli zijn de kinderen van het onderwijs vrij, op deze dag vinden de rapportgesprekken plaats, digitaal. U heeft hier inmiddels een brief over gekregen via uw kind. De peuteropvang is gewoon aanwezig!

Opgeven voor peuteropvang en voor- en naschoolse opvang

Wij vragen u op tijd uw kind(eren) op te geven als u gebruik wilt gaan maken van de peuteropvang of voor/naschoolse opvang. We merken nu dat dit kort van tevoren gebeurt waardoor er geen goed zicht is op de bezettingen. Dit heeft invloed op het wel of niet hanteren van wachtlijsten.

Bij op tijd opgeven hebben we zicht of we een extra groep/extra personeel kunnen inzetten voor de langere termijn. Hoe eerder wij het weten, des te beter we het kunnen organiseren!

Aanwezigheid op het kindcentrum

Door de maatregelen die genomen moeten worden is het soms lastig een groep draaiende te houden. Dit heeft vele oorzaken: verplichte testen die gedaan moeten worden, verplichte quarantaine, ziekte, … Wij kunnen niet zomaar iedereen een groep laten overnemen i.v.m. het gescheiden houden van groepen en personeel. Ook het bij elkaar zetten van (groepjes) kinderen kan in deze situatie niet. Dit heeft tot gevolg dat we soms genoodzaakt zijn groepen naar huis te laten gaan/thuis te laten. Voor niemand is dit een ideale situatie, het is wel de realiteit.

Wij vragen u ’s morgens de schoolapp/groepsapp van uw kind(eren) te bekijken. Als we over moeten gaan tot thuishouden zetten we dit uiterlijk ’s morgens op de app. Bij het thuis houden streven we ernaar wel thuiswerk/evt. Instructie te verzorgen. Verder hanteren we de Corona maatregelen zoals die ons zijn voorgeschreven.

Met vriendelijke groet,

Team IKC De Wereldwijzer