Weekbrief 11 feb 2021

De WereldwijzerDe school

Heropening 8 februari

We zijn blij dat we de kinderen weer op het kindcentrum zien. We hebben elkaar gemist. Langzaam worden de maatregelen die we hebben moeten treffen duidelijk voor de kinderen. We willen nog wel aandacht voor het halen/brengen van de kinderen.

Er komen veel kinderen (en ouders) te laat waardoor we bij de voordeur te veel kinderen uit verschillende groepen hebben staan. Dan moet er lang gewacht worden omdat ook bij de voordeur groepsgewijs kinderen naar binnen komen.

  • Onze vraag is om ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd op de plek zijn waar ze naar binnen moeten.
  • Mocht u en/of uw kind onverhoopt toch te laat komen, zult u geduld moeten hebben met het alsnog naar binnen gaan. De groepen die bij de voordeur moeten verzamelen gaan voor. We verwachten van ieder dat het wachten rustig en met de afstand van 1,5 meter gebeurt.

Geen buitenschoolse opvang

Zoals u heeft kunnen lezen is de buitenschoolse opvang nog gesloten.

Studiedagen

Zoals u heeft kunnen lezen in een eerdere weekbrief is er een wijziging in de studiedagen.

  • Woensdag 17 februari zijn de kinderen van het onderwijs vrij, er zijn rapport/adviesgesprekken.
  • Donderdag 18 en vrijdag 19 februari is er school, de kinderen worden deze dagen gewoon verwacht!

Rapport/adviesgesprekken

Op woensdag 17 februari zijn de rapportgesprekken voor groep 1 t/m 8, groep 8 heeft de adviesgesprekken.

  • De rapportgesprekken vinden niet op locatie plaats. De leerkracht zal contact met u hebben via TEAMS of telefonisch. U krijgt vrijdag 12 februari van de leerkracht bericht met het tijdvak waarop dit gaat plaatsvinden.
  • De kinderen krijgen maandag 15 februari het rapport mee naar huis, zodat u het gesprek beter kunt voeren.
  • De adviesgesprekken met de ouders van de kinderen uit groep 8 vinden wel op locatie plaats. U heeft hierover een aparte brief via de email.

Met vriendelijke groet,

Team IKC De Wereldwijzer