Weekbrief 20 mei 2021

De WereldwijzerDe school

Tweede Pinksterdag

Maandag 24 mei zijn de kinderen vrij, het is dan Tweede Pinksterdag.

Onderzoek NSCCT

Vanuit het ministerie van onderwijs is het verzoek gekomen om in groep 6 een niet-schoolse capaciteitentoets afgenomen. Deze vraag ligt landelijk bij groepen 6. Hiermee wil het ministerie inzicht krijgen in de capaciteiten van kinderen uit groep 6. Wij krijgen als school de uitslag van onze kinderen. Ouders van groep 6 hebben hier inmiddels al informatie en een brief gekregen vanuit de leerkracht.

Geen sportdag helaas

In de jaarplanner staat op woensdag 26 mei de sportdag gepland. U begrijpt dat dit door de Coronamaatregelen helaas geen doorgang kan vinden. We hopen dat we volgend jaar hier weer actief mee aan de slag kunnen.

MR/LOC vergadering

Woensdag 26 mei hebben we een MR/LOC vergadering. Deze is openbaar, door Corona echter niet fysiek bij te wonen. Mocht u hierbij willen zijn dan kunt u dat ons laten weten, dan zullen we online iets regelen.

Aanwezigheid op het kindcentrum

Door de maatregelen die genomen moeten worden is het soms lastig een groep draaiende te houden. Dit heeft vele oorzaken: verplichte testen die gedaan moeten worden, verplichte quarantaine, ziekte. Wij kunnen niet zomaar iedereen een groep laten overnemen i.v.m. het gescheiden houden van groepen en personeel. Ook het bij elkaar zetten van (groepjes) kinderen kan in deze situatie niet. Dit heeft tot gevolg dat we soms genoodzaakt zijn groepen naar huis te laten gaan/thuis te laten.

Voor niemand is dit een ideale situatie, het is wel de realiteit. Wij vragen u ’s morgens de schoolapp/groepsapp van uw kind(eren) te bekijken. Als we over moeten gaan tot thuishouden zetten we dit uiterlijk ’s morgens op de app. Bij het thuis houden streven we ernaar wel thuiswerk/evt. Instructie te verzorgen.

Maatregelen RIVM blijven voorlopig nog in stand

Graag wil ik nogmaals wijzen op de regels die we moeten hanteren:

  • Geen kinderen op het schoolplein direct voor/na schooltijd
  • Vaste breng- en haaltijden per groep (leerkrachten staan wel eerder buiten)
  • Geen menging van kinderen uit verschillende groepen

Het is echt in het belang van ieders gezondheid en veiligheid om voorzichtig te zijn. Hierdoor kunnen we het thuiszitten van kinderen en personeel bij een positieve test beperken. Bij positieve test zullen we als locatie én als Wijzer altijd de ouders waarvan het kind in quarantaine moet persoonlijk benaderen.

Daarnaast het dringend advies het kindcentrum direct op de hoogte te brengen als er in het gezin iemand positief getest is! (zowel kind van het kindcentrum, als ouders of andere kinderen). Ook dan kan het zijn dat wij als organisatie moeten handelen!

Met vriendelijke groet,

Team IKC De Wereldwijzer