Weekbrief 12 mei 2021

De WereldwijzerDe school

Suikerfeest

Morgen wordt het einde van de Ramadan gevierd met het Suikerfeest. We wensen de mensen die hieraan meedoen gezellige dagen toe.

Vrij

Donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei zijn de kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart. Maandag 17 mei verwachten we iedereen weer op school.

Snoepdag

Maandag 17 mei is een beetje anders dan anders. Als gezonde school willen we graag dat de kinderen gezonde tussendoortjes en een gezonde lunch bij zich hebben. Eén dag in het jaar mag dat anders en dat is onze Snoepdag. Er mag een beetje ongezond gesnoept en gegeten worden!!

Afwezigheid personeel

De week van 17 mei zal Sultan Karatas afwezig zijn i.v.m. haar trouwen en verhuizing. We zijn hard bezig met verantwoorde vervanging voor de groep waarbij we de eigen bubbel niet verstoren. Dit is gelukt voor maandag t/m donderdag, op vrijdag is dit nog niet gelukt. Mocht het voor vrijdag niet lukken, dan zullen de kinderen die dag thuisblijven. Ik hou u daarvan op de hoogte via de schoolapp.

Maandag 17 mei is Elmy v.d. Hoek afwezig. Anne-Miek van der Loo zal deze dag de groep draaien.

Bliksemstage

De groepen 7 en 8 doen komende week mee met de bliksemstage. Door Corona ziet dat er anders uit. Er zal op een digitale manier invulling aan gegeven worden.

Aanwezigheid op het kindcentrum

Door de maatregelen die genomen moeten worden is het soms lastig een groep draaiende te houden. Dit heeft vele oorzaken: verplichte testen die gedaan moeten worden, verplichte quarantaine, ziekte, … Wij kunnen niet zomaar iedereen een groep laten overnemen i.v.m. het gescheiden houden van groepen en personeel. Ook het bij elkaar zetten van (groepjes) kinderen kan in deze situatie niet. Dit heeft tot gevolg dat we soms genoodzaakt zijn groepen naar huis te laten gaan/thuis te laten. Voor niemand is dit een ideale situatie, het is wel de realiteit.

Wij vragen u ’s morgens de schoolapp/groepsapp van uw kind(eren) te bekijken. Als we over moeten gaan tot thuishouden zetten we dit uiterlijk ’s morgens op de app. Bij het thuis houden streven we ernaar wel thuiswerk/evt. Instructie te verzorgen.

Maatregelen RIVM blijven voorlopig nog in stand

Graag wil ik nogmaals wijzen op de regels die we moeten hanteren:

  • Geen kinderen op het schoolplein direct voor/na schooltijd
  • Vaste breng- en haaltijden per groep
  • Geen menging van kinderen uit verschillende groepen

Het is echt in het belang van ieders gezondheid en veiligheid om voorzichtig te zijn. Hierdoor kunnen we het thuiszitten van kinderen en personeel bij een positieve test beperken. Bij positieve test zullen we als locatie én als Wijzer altijd de ouders waarvan het kind in quarantaine moet persoonlijk benaderen.

Daarnaast het dringend advies het kindcentrum direct op de hoogte te brengen als er in het gezin iemand positief getest is! (zowel kind van het kindcentrum, als ouders of andere kinderen). Ook dan kan het zijn dat wij als organisatie moeten handelen!

 

Met vriendelijke groet,

Team IKC De Wereldwijzer