Weekbrief 23 april 2021

De WereldwijzerDe school

Koningsspelen 23 april

Vandaag, vrijdag 23 april hebben we de Koningsspelen gepland. U begrijpt dat we dit in een aangepaste vorm moeten doen om aan alle maatregelen te kunnen voldoen. We hopen er met elkaar een leuke dag van te maken voor de kinderen!

Meivakantie

Vanmiddag start de meivakantie. De kinderen van de peuteropvang en het onderwijs zijn 2 weken vrij. Dat betekent dat we iedereen 10 mei weer op het kindcentrum verwachten. We hopen op mooi weer en een gezellige tijd. Wees voorzichtig en zorg goed voor jezelf en de ander!

Vakantieopvang

Zoals gewoonlijk vindt de vakantieopvang plaats bij De Groene Draad (van Hogendorplaan). U heeft uw kind(eren) hier vooraf voor opgegeven via Planning en Plaatsing.

Wisseling gezinsspecialist

Vanuit Minters is er een wisseling gedaan van gezinsspecialisten met als doel een wijkgerichte aanpak te kunnen gaan doen. Om die reden verlaat Marianne vd Heijden ons na de meivakantie en krijgen wij Sara Azerar op de locatie. Ze hebben samen voor een goede overdracht gezorgd voor de kinderen en de ouders.

Start nieuwe thema opvang en groepen 1 t/m 5

Na de meivakantie wordt in de verschillende groepen gestart met nieuwe thema’s waarin de familie centraal staat. Zo gaan de groepen van de peuteropvang en de groepen 1/2 verjaardag vieren met de familie. De groepen 3 en 4 gaan op bezoek bij familie. De groepen 5 gaan op stap met de familie.

Aanwezigheid op het kindcentrum

Door de maatregelen die genomen moeten worden is het soms lastig een groep draaiende te houden. Dit heeft vele oorzaken: verplichte testen die gedaan moeten worden, verplichte quarantaine, ziekte, … Wij kunnen niet zomaar iedereen een groep laten overnemen i.v.m. het gescheiden houden van groepen en personeel. Ook het bij elkaar zetten van (groepjes) kinderen kan in deze situatie niet. Dit heeft tot gevolg dat we soms genoodzaakt zijn groepen naar huis te laten gaan/thuis te laten. Voor niemand is dit een ideale situatie, het is wel de realiteit. Wij vragen u ’s morgens de schoolapp/groepsapp van uw kind(eren) te bekijken. Als we over moeten gaan tot thuishouden zetten we dit uiterlijk ’s morgens op de app. Bij het thuis houden streven we ernaar wel thuiswerk/evt. Instructie te verzorgen.

Maatregelen RIVM blijven voorlopig nog in stand

Graag wil ik nogmaals wijzen op de regels die we moeten hanteren:

  • Geen kinderen op het schoolplein direct voor/na schooltijd
  • Vaste breng- en haaltijden per groep
  • Geen menging van kinderen uit verschillende groepen

Het is echt in het belang van ieders gezondheid en veiligheid om voorzichtig te zijn. Hierdoor kunnen we het thuiszitten van kinderen en personeel bij een positieve test beperken. Bij positieve test zullen we als locatie én als Wijzer altijd de ouders waarvan het kind in quarantaine moet persoonlijk benaderen.

Daarnaast het dringend advies het kindcentrum direct op de hoogte te brengen als er in het gezin iemand positief getest is! (zowel kind van het kindcentrum, als ouders of andere kinderen). Ook dan kan het zijn dat wij als organisatie moeten handelen!

Met vriendelijke groet,

Team IKC De Wereldwijzer