Weekbrief 16 april 2021

De WereldwijzerDe school

BSO open!

Vanaf maandag 19 april is de BSO weer open! We zijn heel blij om weer alle kinderen te zien. We gaan er dan ook een klein feestje van maken! Uiteraard zijn er nog aanpassingen i.v.m. Corona waar we rekening mee zullen houden.

IEP toets groep 8

Op dinsdag 20 april en woensdag 21 april hebben de kinderen uit groep 8 de IEP toets. De uitslag hiervan wordt meegenomen naar het voortgezet onderwijs. Het voorlopig advies van de kinderen zag er goed uit, dus gewoon maar zo doorgaan groep 8!!

MR/LOC vergadering

Op woensdag 21 april is de MR/LOC vergadering gepland. We kijken nog even in welke vorm deze gaat plaatsvinden.

Einde thema: Ik ga naar de bloemenwinkel

De afgelopen weken zijn de kinderen uit de groepen van de opvang en de groepen ½ hard bezig geweest met van alles wat te maken heeft met naar de bloemenwinkel gaan. Donderdag 22 april wordt dit thema afgesloten.

Koningsspelen 23 april

Vrijdag 23 april staan de Koningsspelen gepland. U begrijpt dat we dit in een aangepaste vorm moeten doen om aan alle maatregelen te kunnen voldoen. We hopen er met elkaar een leuke dag van te maken voor de kinderen!

 Nulmeting kinderen

Afgelopen periode hebben we de nulmeting gedaan om te kijken waar elk kind per vak zit en hoe we het onderwijs daarop moesten inrichten. We hebben hierbij ook CITO afgenomen. Echter kunnen hier geen conclusies uitgetrokken worden zoals in vorige afnamen. De kinderen hebben namelijk onderwijstijd en instructies gemist het afgelopen jaar. We hebben die toetsen formatief gebruikt. Dat betekent dat de kinderen, u en wij met de uitslag op niveaus anders om moeten gaan. Ik vraag ook u als ouder hier rekening mee te houden.

Aanwezigheid op het kindcentrum

Door de maatregelen die genomen moeten worden is het soms lastig een groep draaiende te houden. Dit heeft vele oorzaken: verplichte testen die gedaan moeten worden, verplichte quarantaine, ziekte, … Wij kunnen niet zomaar iedereen een groep laten overnemen i.v.m. het gescheiden houden van groepen en personeel. Ook het bij elkaar zetten van (groepjes) kinderen kan in deze situatie niet.

Dit heeft tot gevolg dat we soms genoodzaakt zijn groepen naar huis te laten gaan/thuis te laten. Voor niemand is dit een ideale situatie, het is wel de realiteit. Wij vragen u ’s morgens de schoolapp/groepsapp van uw kind(eren) te bekijken. Als we over moeten gaan tot thuishouden zetten we dit uiterlijk ’s morgens op de app. Bij het thuis houden streven we ernaar wel thuiswerk/evt. instructie te verzorgen.

 Maatregelen RIVM blijven voorlopig nog in stand

Er is nog altijd geen noodopvang op de locatie, alleen voor ouders met een cruciaal beroep is er op de contractdagen centrale opvang bij De Groene Draad. Dit moet ruim van tevoren aangevraagd worden in verband met de inzet van vervoer en personeel.

Graag wil ik nogmaals wijzen op de regels die we moeten hanteren:

  • Geen kinderen op het schoolplein direct voor/na schooltijd
  • Vaste breng- en haaltijden per groep
  • Geen menging van kinderen uit verschillende groepen

Het is echt in het belang van ieders gezondheid en veiligheid om voorzichtig te zijn. Hierdoor kunnen we het thuiszitten van kinderen en personeel bij een positieve test beperken. Bij positieve test zullen we als locatie én als Wijzer altijd de ouders waarvan het kind in quarantaine moet persoonlijk benaderen.

Daarnaast het dringend advies het kindcentrum direct op de hoogte te brengen als er in het gezin iemand positief getest is! (zowel kind van het kindcentrum, als ouders of andere kinderen). Ook dan kan het zijn dat wij als organisatie moeten handelen!

Met vriendelijke groet,

Team IKC De Wereldwijzer