Weekbrief 19 maart 2021

De WereldwijzerDe school

Personeel

Helaas hebben we bij de opvang afscheid moeten nemen van onze huishoudelijke hulp, Dolly Verheul. De (landelijke) situatie in de kinderopvang zorgt ervoor dat er gereorganiseerd moet worden. Dit heeft geleid tot het vertrek van wat collega’s binnen Wijzer, waaronder Dolly Verheul. Dolly heeft ons jarenlang geholpen en we zullen haar zeker missen! Bedankt voor je inzet Dolly!
Dolly is bekend bij de ouders en kinderen die gebruik maken van de kinderopvang.
Het zou leuk zijn als u of uw kind een kaartje, tekening, … kan geven voor Dolly, dan zorgen wij ervoor dat dit bij haar komt. Wilt u dat dan uiterlijk vrijdag 26 maart inleveren bij het kindcentrum?
Een andere manier van afscheid zit er in deze tijd helaas niet in.

Grote Rekendag woensdag 24 maart

Ook dit jaar hebben we aandacht voor de Grote Rekendag. De dag staat in alle groepen in het teken van geld. In het hele gebouw (in de eigen groep), tijdens de gymnastiek, buiten zullen rekenactiviteiten plaatsvinden die met geld te maken hebben. Het gaat hierbij vooral om het doen, uitproberen, ontdekken.

Pesach 26 maart

Veel activiteiten kunnen helaas niet doorgaan. We proberen toch waar kan iets te doen. Vrijdag staat Pesach op de kalender. In de groepen zal hier aandacht aan besteed worden.

Studiedag 1 april hele kindcentrum

De aangekondigde studiedag in de jaarplanner van het kindcentrum van 1 april gaat door! Dit betekent dat het hele kindcentrum deze dag gesloten is, dus geen peuteropvang en geen onderwijs. Wij richten ons deze dag op de aanpak voor de komende periode voor de kinderen en de groepen. Waarschijnlijk gaat een tweede studiedag voor het onderwijs binnenkort ingehaald worden. Wanneer dat gebeurt, geven we u daar z.s.m. informatie over.

Aanwezigheid op het kindcentrum

Door de maatregelen die genomen moeten worden is het soms lastig een groep draaiende te houden. Dit heeft vele oorzaken: verplichte testen die gedaan moeten worden, verplichte quarantaine, ziekte, …
Wij kunnen niet zomaar iedereen een groep laten overnemen i.v.m. het gescheiden houden van groepen en personeel. Ook het bij elkaar zetten van (groepjes) kinderen kan in deze situatie niet. Dit heeft tot gevolg dat we soms genoodzaakt zijn groepen naar huis te laten gaan/thuis te laten. Voor niemand is dit een ideale situatie, het is wel de realiteit.
Wij vragen u ’s morgens de schoolapp/groepsapp van uw kind(eren) te bekijken. Als we over moeten gaan tot thuishouden zetten we dit uiterlijk ’s morgens op de app. Bij het thuis houden streven we ernaar wel thuiswerk/evt. Instructie te verzorgen.

Maatregelen RIVM

Er is nog altijd geen noodopvang op de locatie, alleen voor ouders met een cruciaal beroep is er op de contractdagen centrale opvang bij De Groene Draad. Dit moet ruim van tevoren aangevraagd worden in verband met de inzet van vervoer en personeel.
Graag wil ik nogmaals wijzen op de regels die we moeten hanteren:

  • Geen kinderen op het schoolplein
  • Vaste breng- en haaltijden per groep
  • Geen menging van kinderen uit verschillende groepen

Het is echt in het belang van ieders gezondheid en veiligheid om voorzichtig te zijn. Hierdoor kunnen we het thuiszitten van kinderen en personeel bij een positieve test beperken. Bij positieve test zullen we als locatie én als Wijzer altijd de ouders waarvan het kind in quarantaine moet persoonlijk benaderen.

Daarnaast het dringend advies het kindcentrum direct op de hoogte te brengen als er in het gezin iemand positief getest is! (zowel kind van het kindcentrum, als ouders of andere kinderen). Ook dan kan het zijn dat wij als organisatie moeten handelen!

Met vriendelijke groet,

Team IKC De Wereldwijzer