Weekbrief 12 maart 2021

De WereldwijzerDe school

 M toetsen CITO

Vanaf maandag 8 maart zijn we begonnen de CITO M toetsen afnemen. We gaan de toetsen wel anders gebruiken. We kijken per kind per vak waar het in de ontwikkeling staat: waar moeten we extra aandacht aan besteden en wat gaat goed. Vanaf deze meting kunnen we de plannen maken voor de kinderen voor de komende periode.

Er komt ook geen vergelijk met andere kinderen en andere scholen van Nederland. Al onze scholen gaan op deze manier om met de M CITO toetsen en de gegevens.

Studiedag 1 april hele kindcentrum

De aangekondigde studiedag in de jaarplanner van het kindcentrum van 1 april gaat door! Dit betekent dat het hele kindcentrum deze dag gesloten is, dus geen peuteropvang en geen onderwijs. Wij richten ons deze dag op de aanpak voor de komende periode voor de kinderen en de groepen. Waarschijnlijk gaat een tweede studiedag voor het onderwijs binnenkort ingehaald worden. Wanneer dat gebeurt, geven we u daar z.s.m. informatie over.

 Geen gymnastiek in de sporthal woensdag 17 maart

Woensdag 17 maart wordt de sporthal gebruikt als stembureau. Hierdoor is het niet mogelijk om de gymnastiek in de zaal te doen. De gymnastiek zal buiten plaatsvinden.

Maatregelen RIVM

Er is nog altijd geen noodopvang op de locatie, alleen voor ouders met een cruciaal beroep is er op de contractdagen centrale opvang bij De Groene Draad. Dit moet ruim van tevoren aangevraagd worden in verband met de inzet van vervoer en personeel.

Graag wil ik nogmaals wijzen op de regels die we moeten hanteren:

  • Geen kinderen op het schoolplein
  • Vaste breng- en haaltijden per groep
  • Geen menging van kinderen uit verschillende groepen

Het is echt in het belang van ieders gezondheid en veiligheid om voorzichtig te zijn. Hierdoor kunnen we het thuiszitten van kinderen en personeel bij een positieve test beperken. Bij positieve test zullen we als locatie én als Wijzer altijd de ouders waarvan het kind in quarantaine moet persoonlijk benaderen.

Daarnaast het dringend advies het kindcentrum direct op de hoogte te brengen als er in het gezin iemand positief getest is! (zowel kind van het kindcentrum, als ouders of andere kinderen). Ook dan kan het zijn dat wij als organisatie moeten handelen!

 

Met vriendelijke groet,

Team IKC De Wereldwijzer