Weekbrief 4 maart 2021

De WereldwijzerDe school

Personeel

Zoals u heeft kunnen lezen in de weekbrieven, en ongetwijfeld ook gemerkt hebt, is Hafida Boufassil (de conciërge) al sinds de zomervakantie afwezig door ziekte. Haar ziekte heeft er helaas toe geleid dat ze gaat stoppen met werken. Haar laatste werkdag is 7 maart. We vinden het ontzettend jammer dat ze ons gaat verlaten. Ze heeft haar werk altijd met vreugde, passie en voldoening gedaan. We gaan haar zeker missen!

M toetsen CITO

Vanaf maandag 8 maart gaan we de CITO M toetsen afnemen. We gaan er van uit dat ze weer gewend zijn aan het school gaan. We gaan de toetsen wel anders gebruiken. We kijken per kind per vak waar het in de ontwikkeling staat: waar moeten we extra aandacht aan besteden en wat gaat goed. Vanaf deze meting kunnen we de plannen maken voor de kinderen voor de komende periode. Er komt ook geen vergelijk met andere kinderen en andere scholen van Nederland. Al onze scholen gaan op deze manier om met de M CITO toetsen en de gegevens.

Maatregelen RIVM

Er is nog altijd geen noodopvang op de locatie, alleen voor ouders met een cruciaal beroep is er op de contractdagen centrale opvang bij De Groene Draad. Dit moet ruim van tevoren aangevraagd worden in verband met de inzet van vervoer en personeel.

Graag wil ik nogmaals wijzen op de regels die we moeten hanteren:

  • Geen kinderen op het schoolplein
  • Vaste breng- en haaltijden per groep
  • Geen menging van kinderen uit verschillende groepen.

Daarnaast het dringend advies het kindcentrum direct op de hoogte te brengen als er in het gezin iemand positief getest is! (zowel kind van het kindcentrum, als ouders of andere kinderen). Dit is in het belang van ieders gezondheid!

 

Met vriendelijke groet,

Team IKC De Wereldwijzer