Weekbrief 5 feb 2021

De WereldwijzerDe school

Heropening 8 februari

Wat fijn dat we maandag 8 februari weer open mogen, we hebben er erg veel zin in. Het openen gaat wel met strikte regels. U heeft vanmorgen via de app hier een brief over ontvangen. Wilt u deze goed doorlezen?

Speciale aandacht voor het halen en brengen, we vragen u daarin heel stipt te zijn. Dit is belangrijk om de menging van kinderen/groepen tegen te gaan. Wij vragen u de leerkracht/medewerksters bij het halen en brengen niet voor zaken aan te spreken. Wilt u iets bespreken met de leerkracht dan bij voorkeur via de email. Ook telefonisch zullen zij moeilijk bereikbaar zijn i.v.m. het thuiswerken op de tijden zonder kinderen.

We weten inmiddels ook dat:

  • Gymnastieklessen doorgaan
  • Zwemlessen nog niet plaatsvinden
  • Het schoolfruit komende week geleverd wordt voor de dinsdag, donderdag en vrijdag
  • Schoolmelk geleverd wordt voor de woensdag, donderdag en vrijdag. GRAAG DE BEKER WEER MEEGEVEN!

Alle kinderen worden op school verwacht, hiermee vervalt het afstandsonderwijs voor de kinderen (niet het huiswerk). Specifieke zaken over de groep krijgt u via de groepsleerkracht via de email/groepsapp.

 

Geen buitenschoolse opvang

Zoals u heeft kunnen lezen is de buitenschoolse opvang nog gesloten.

Rapportmappen

Van heel veel kinderen liggen de rapportmappen nog thuis. Wij hebben deze nodig voor het nieuwe rapport dat u gaat krijgen. Wilt u de rapportmap mee naar school geven?

Rapport/adviesgesprekken

Op woensdag 17 februari zijn de rapportgesprekken voor groep 1 t/m 8, groep 8 heeft de adviesgesprekken. De rapportgesprekken vinden niet op locatie plaats. De leerkracht zal contact met u hebben via TEAMS of telefonisch. De kinderen krijgen vooraf het rapport mee naar huis, zodat u het gesprek beter kunt voeren. De rapporten gaan maandag 15 februari mee naar huis. De adviesgesprekken met de ouders van de kinderen uit groep 8 vinden wel op locatie plaats. U krijgt hierover een aparte brief via de email.

 

Met vriendelijke groet,

Team IKC De Wereldwijzer