Weekbrief 29 jan 2021

De WereldwijzerDe school

Open of doorgaan met het afstandsonderwijs?

Aangegeven is dat de scholen in ieder geval tot 8 februari gesloten blijven. Komende week zal duidelijk worden of de scholen weer (gedeeltelijk) open mogen of dat het afstandsonderwijs voortgezet gaat worden.

De komende week gaan we in ieder geval door zoals we inmiddels een beetje gewend zijn.

Bereikbaarheid

Als u contact wilt hebben met een medewerker van het kindcentrum vragen wij u een e-mail te sturen. De leerkrachten zijn veelal online aan het werk, het is ook goed mogelijk dat de leerkracht dit van huis uitdoen i.v.m. de oproep zoveel mogelijk thuis te werken.

Ik vraag u de leerkrachten de tijd te geven om te kunnen reageren, het online werken is erg intensief en vergt veel tijd. Het kan dus soms even duren voordat u antwoord krijgt. Vergeten doen we u niet!

Noodopvang

De noodopvang gaat door voor wie het echt nodig is!

Personeel

Vrijdag 29 januari is de laatste werkdag van Erica Vermeer in groep 5b, het zwangerschapsverlof van Manon Berkhout zit erop. Vanaf komende week draait Robbert Roskam de groep op de maandagen t/m de woensdagen, Manon Berkhout heeft op de donderdagen en vrijdagen de groep.

De studenten vanuit de Opleidingsschool gaan hun nieuwe stageperiode in:

  • Michele Heeren gaat stage lopen in groep 6
  • Aslihan Belimkan blijft in groep 7 op de maandag en de dinsdag. De groep zal gedeeltelijk gesplitst les gaan krijgen.
  • Marieke Bruseker gaat starten met haar zij instroomtraject in groep 8
  • Dji Hsein komt weer bij ons voor haar specialisatie jonge kind

Herziening activiteiten tot de voorjaarsvakantie

Door het afstandsonderwijs lopen zaken niet zoals we ze vooraf bedacht hadden. Hierdoor vinden er veranderingen in de agenda plaats:

Maandag 1 februari start CITO toetsen M afname -> Deze gaat niet door.

Afhankelijk van het tijdstip van de schoolopening zullen de toetsen opnieuw ingepland gaan worden.

Vrijdag 12 februari Valentijnsdisco -> vervalt, ook mochten we open zijn.

Het is niet verantwoord met een grote groep een activiteit te doen binnen.

Woensdag 17 februari Rapport- en adviesgesprekken gaan door.

Basis voor de rapporten zijn de objectieve gegevens die we tot de lockdown hebben.

Studiedagen 18 en 19 februari -> Studiedagen gaan niet door.

Dit worden gewone lesdagen, óf op school óf via het afstandsonderwijs.

Met vriendelijke groet,

Team IKC De Wereldwijzer