Weekbrief 21 jan 2021

De WereldwijzerDe school

Verlenging

Het onderwijs en de kinderopvang is in ieder geval tot en met zondag 7 februari gesloten. Dat betekent dat het afstandsonderwijs doorgezet wordt op de manier zoals u dat nu gewend bent. Alleen voor groep 8 is er inmiddels een aanpassing gedaan.

We begrijpen dat het voor u thuis niet altijd makkelijk is, en dat ook u graag zou willen dat de kinderen naar school en opvang zouden kunnen. De maatregelen zijn echter niet voor niets, we moeten daar zorgvuldig mee omgaan. Hoe graag we het ook anders zouden willen doen! We verwijzen u hiervoor ook naar de brief vanuit het bestuur van Wijzer (op schoolapp), Maak geen gebruik van noodopvang als het niet nodig is en alleen bij hoge uitzondering worden andere kinderen ontvangen als andere hulp niet blijkt te werken.

We zien zeker dat er thuis hard gewerkt wordt en meegeholpen wordt. We vragen u vol te houden!

Bereikbaarheid

Als u contact wilt hebben met een medewerker van het kindcentrum vragen wij u een e-mail te sturen. De leerkrachten zijn veelal online aan het werk, het is ook goed mogelijk dat de leerkracht dit vanuit huis doet i.v.m. de oproep zoveel mogelijk thuis te werken.

Ik vraag u de leerkrachten de tijd te geven om te kunnen reageren. Het online werken is erg intensief en vergt veel tijd. Het kan dus soms even duren voordat u antwoord krijgt. Vergeten doen we u niet!

 

Noodopvang

De noodopvang gaat door voor wie het echt nodig is!

 

Ondersteuning Stroomopwaarts kindertoeslagaffaire

Duizenden ouders werden de afgelopen jaren onterecht beschuldigd van fraude met de kinderopvangtoeslag. Zij moeten enorme bedragen terugbetalen. Daardoor raakten velen in grote financiële problemen. De belastingdienst compenseert de ouders financieel. ‘Maar voor wie hierdoor in de problemen is gekomen, is dat niet altijd genoeg’ aldus Stroomopwaarts.

Stroomopwaarts roept inwoners van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis die door de toeslagenaffaire in (financiële) problemen zijn geraakt op om contact op te nemen. Dit kan door:

Geef hierbij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer door.