Weekbrief 2 juli 2021

De WereldwijzerDe school

Coronamaatregelen

Als Wijzer is er besloten tot de zomervakantie de Coronamaatregelen zoals ze nu zijn in stand te houden. Dat betekent dat alles blijft zoals het nu is. We blijven in de bubbel! We willen ook voorzichtig omgaan met de collega’s in opvang en onderwijs waarvan er velen nog niet (volledig) gevaccineerd zijn.

Vrijdag 2 juli onderwijs vrij

Vandaag, vrijdag 2 juli, zijn de kinderen van het onderwijs vrij, op deze dag vinden de rapportgesprekken plaats, digitaal. U heeft hier een brief over gekregen via uw kind. De peuteropvang is gewoon aanwezig!

Groep 8

Vannacht heeft groep 8 op school geslapen, een hele belevenis. Vandaag zijn er nog allerlei activiteiten met hen, waarna ze vast het weekend nodig hebben om uit te rusten!

De musical van groep 8 wordt uitgevoerd op het college VOS. Hierdoor kunnen alle ouders en medewerkers van het kindcentrum aanwezig zijn. Fijn dat het college VOS ons deze gelegenheid geeft! Om dit te kunnen doen is de avond verplaatst naar woensdag 7 juli. Uiteraard gaat dit wel allemaal volgens de RIVM maatregelen plaatsvinden.

Samen Digi-taal

Woensdagochtend, 7 juli, hopen we het project “Samen Digi-taal” feestelijk af te sluiten. Vanwege het slechte weer is het een week verplaatst. De ouders die hieraan mee hebben gedaan hebben inmiddels een uitnodiging hiervoor ontvangen. Speciaal voor deze afsluiting komt de Boekfiets op het plein en wordt er voor alle kleuters voorgelezen!

Opgeven voor peuteropvang en voor- en naschoolse opvang

Wij vragen u op tijd uw kind(eren) op te geven als u gebruik wilt gaan maken van de peuteropvang of voor/naschoolse opvang. We merken nu dat dit kort van tevoren gebeurt waardoor er geen goed zicht is op de bezettingen. Dit heeft invloed op het wel of niet hanteren van wachtlijsten. Bij op tijd opgeven hebben we zicht of we een extra groep/extra personeel kunnen inzetten voor de langere termijn. Hoe eerder wij het weten, des te beter we het kunnen organiseren!

Aanwezigheid op het kindcentrum

Door de maatregelen die genomen moeten worden is het soms lastig een groep draaiende te houden. Dit heeft vele oorzaken: verplichte testen die gedaan moeten worden, verplichte quarantaine, ziekte, … Wij kunnen niet zomaar iedereen een groep laten overnemen i.v.m. het gescheiden houden van groepen en personeel. Ook het bij elkaar zetten van (groepjes) kinderen kan in deze situatie niet. Dit heeft tot gevolg dat we soms genoodzaakt zijn groepen naar huis te laten gaan/thuis te laten. Voor niemand is dit een ideale situatie, het is wel de realiteit.

Wij vragen u ’s morgens de schoolapp/groepsapp van uw kind(eren) te bekijken. Als we over moeten gaan tot thuishouden zetten we dit uiterlijk ’s morgens op de app. Bij het thuis houden streven we ernaar wel thuiswerk/evt. Instructie te verzorgen. Verder hanteren we de Corona maatregelen zoals die ons zijn voorgeschreven.

Met vriendelijke groet,
Team IKC De Wereldwijzer