Weekbrief 18 juni 2021

De WereldwijzerDe school

Onderwijs vrij maandag 21 juni

Op maandag 21 juni is er een studiedag bij het onderwijs. Dit betekent dat de kinderen van het onderwijs vrij zijn. De peuteropvang gaat wel door!

Circus vrijdag 25 juni

Helaas is het niet mogelijk om op schoolreis of excursie te gaan door de Corona maatregelen. We hebben gekeken of we toch iets gezelligs voor de kinderen kunnen doen, passend in de Corona maatregelen.

Op vrijdag 25 juni komt Circus Rotje Knor. Zij zullen in blokken van 2 uur met groepen kinderen buiten aan de slag gaan. De groepen blijven uiteraard gescheiden zodat ieder in de bubbel blijft! Trekt u uw kind(eren) makkelijke kleding aan? We hopen op een gezellige dag!

Opgeven voor peuteropvang en voor- en naschoolse opvang

Wij vragen u op tijd uw kind(eren) op te geven als u gebruik wilt gaan maken van de peuteropvang of voor/naschoolse opvang. We merken nu dat dit kort van tevoren gebeurt waardoor er geen goed zicht is op de bezettingen. Dit heeft invloed op het wel of niet hanteren van wachtlijsten. Bij op tijd opgeven hebben we zicht of we een extra groep/extra personeel kunnen inzetten voor de langere termijn. Hoe eerder wij het weten, des te beter we het kunnen organiseren!

Aanwezigheid op het kindcentrum

Door de maatregelen die genomen moeten worden is het soms lastig een groep draaiende te houden. Dit heeft vele oorzaken: verplichte testen die gedaan moeten worden, verplichte quarantaine, ziekte, … Wij kunnen niet zomaar iedereen een groep laten overnemen i.v.m. het gescheiden houden van groepen en personeel. Ook het bij elkaar zetten van (groepjes) kinderen kan in deze situatie niet.

Dit heeft tot gevolg dat we soms genoodzaakt zijn groepen naar huis te laten gaan/thuis te laten. Voor niemand is dit een ideale situatie, het is wel de realiteit. Wij vragen u ’s morgens de schoolapp/groepsapp van uw kind(eren) te bekijken. Als we over moeten gaan tot thuishouden zetten we dit uiterlijk ’s morgens op de app. Bij het thuis houden streven we ernaar wel thuiswerk/evt. Instructie te verzorgen. Verder hanteren we de Corona maatregelen zoals die ons zijn voorgeschreven.

Met vriendelijke groet,

Team IKC De Wereldwijzer