Weekbrief 18-10-2019

De WereldwijzerDe school

APP 

Als het goed is vindt er begin volgende week een update plaats van de app en zou het probleem van het niet kunnen zien van informatie onder het kopje “groepen” opgelost zijn. 

Ouderbijdrage 

De kinderen hebben donderdag 26 september een brief over de vrijwillige bijdrage mee naar huis gekregen. Hiermee zorgen we ervoor dat er activiteiten georganiseerd kunnen worden voor de kinderen.(reknr. NL76RABO0133485722 t.n.v. Vrienden van de Wereldwijzer te Vlaardingen, vergeet niet de naam van uw kind(eren) te vermelden!) 

De betalingen van de vrijwillige bijdrage moeten voor 1 november binnen zijn, dan gaan de or en mr weer met elkaar in gesprek en worden er besluiten genomen. (wel/niet organiseren van activiteiten zoals schoolreis, Sinterklaas,…)  

Heeft u de brief niet ontvangen? Laat het ons weten!  

Afsluiting thema “Reizen” 

Vrijdag 18 oktober sluiten we als kindcentrum het thema “Reizen” af 

We nodigen alle ouders (en andere geïnteresseerden) en kinderen uit om vanaf 15.00 uur de verschillende groepen af te gaan, elke groep heeft een thema in het reizen. De kinderen kunnen stempels in hun paspoort krijgen bij elk thema van een groep. 

We hopen u allemaal te zien! 

Herfstvakantie 

De kinderen van de peuterspeelzalen en het onderwijs hebben van maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober herfstvakantie. De BSO vindt plaats op “De Groene Draad”.  

De dagopvang is gewoon aanwezig. 

Vloeren in de was opvang 

Komend weekend worden alle vloeren in de was gezet worden bij de opvang.  

We zullen nadrukkelijk toezien op het gebruik van de overschoenen en het gebruik van de juiste deuren. 

Het is belangrijk en gezond om de vloer en het gebouw schoon en netjes te houden!! 

Thema De wereld in het klein 

Maandag 28 oktober start het thema De wereld in het klein binnen het kindcentrum 

Het thema duurt tot vrijdag 6 december. 

Elke groep vult het op een eigen manier in. 

Huiswerkbegeleiding groep 8 

Na de herfstvakantie zal de huiswerkbegeleiding van groep 8 op de donderdagen zijn, dit in verband met de inzet van Fa bij de buitenschoolse opvang. 

Halloweenoptocht 

Donderdag 31 oktober is de Halloweenoptocht voor alle kinderen (en hun familie) van het kindcentrum. Na de herfstvakantie volgt nadere informatie hierover. 

Inspectiebezoek 

Op vrijdag 1 november is er inspectiebezoek bij het onderwijs.  

Wij houden u op de hoogte van de bevindingen. 

Deurbeleid en telefoon  

Veel ouders weten al dat er een verandering is in het deurenbeleid, en passen dit al toe.  

Alle ouders worden verzocht gebruik te maken van de ingangen in het onderwijsgedeelte.  

Dat kan door de voordeur, of via de achterdeuren als deze open zijn om de kinderen van het onderwijs naar binnen te laten. Dit geldt ook voor de ouders van de peuterspeelzaal.  

Vanaf 1 september heeft er verandering plaatsgevonden in de telefooninstallatie. Dit heeft er mede voor gezorgd dat we 1 centraal telefoonnummer gaan hanteren.  

Wij vragen u gebruik te maken van : 0104347904.  

Computergebruik 

Door aanschaf van nieuw apparatuur en de overstap naar Window 10 hebben we na de zomervakantie nog niet met de kinderen kunnen werken met computers. 

Na de herfstvakantie zullen de nieuwe devices komen, en een verbeterd wifi netwerk 

We hebben er zin in!! 

Ouderkamer 

De ouderkamer heeft op deze nieuwe app een eigen kopje onder “groepen” waar u alles kunt lezen wat er voor de ouders/verzorgers te doen is! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team IKC De Wereldwijzer