Weekbrief 14 november 2019

De WereldwijzerDe school

 

Verdeling mentorschap en gesprekken                                                                      Afgelopen week hebben we het mentorschap van de kinderen van de groep opnieuw verdeeld. Door de vele wisselingen van personeel was dit wenselijk. U krijgt deze week een brief waarop staat wie de mentor van uw kind is. De mentor maakt gelijk een afspraak met u voor een gesprek.

Ook krijgt u een brief over de communicatie binnen het kindcentrum: welke informatie kunt u waar vinden zowel schriftelijk als mondeling. In de brief staat hoe u op de website en de app van het kindcentrum kan komen. Vanuit planning en plaatsing heeft u de gegevens voor Connect ontvangen.

We hopen dat we u op deze manier alle informatie geven die nodig is om samen op te trekken in het belang van uw kind. Mocht u vragen hebben, dan horen we dat graag van u.

Vragenlijsten

De ouders van het onderwijs worden gevraagd de vragenlijst “sociale veiligheid” in te vullen. Deze lijst is vandaag met het oudste kind mee naar huis gegeven. Na invulling kunt u de lijst in de oranjebak in de hal van het kindcentrum doen. U kunt het stukje waar uw naam op staat afknippen. De lijsten kunnen anoniem ingeleverd worden. Wij hopen op uw medewerking hierin.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Er is, zoals was afgesproken, overleg geweest met de ouders van de medezeggenschapsraad en de ouderraad over de vrijwillige ouderbijdrage.

De betalingen moesten vóór 1 november gedaan zijn om zicht te krijgen wat er voor dit jaar mogelijk is.

Het resultaat is dat er voor 69 kinderen een bijdrage betaald is, ondanks het steeds onder de aandacht brengen bij ouders van de noodzaak hiervan. We moeten concluderen dat we met 35% betalingen niet kunnen doen wat we zouden willen doen.

Dit betekent dat we sommige geplande activiteiten op een andere manier gaan organiseren, daarnaast zullen er ook activiteiten vervallen.

De betaalde ouders/verzorgers hebben hier al een brief over ontvangen.

 

Surprises groepen 5 t/m 8

Afgelopen woensdag hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 een brief meegekregen over de surprises. De kinderen moeten maandag 25 november een ingepakt cadeautje meenemen voor de surprise. U koopt als ouder het cadeautje voor uw eigen kind. De prijs hiervan is €5-€7.

 

Jodendom

Op 28 november staan we stil bij het Jodendom in de groepen. We zullen het hebben over het symbool van het Jodendom en waar het voor staat. In elke groep gebeurt dat op het niveau van de kinderen.

 

Ouderkamer

De ouderkamer heeft op deze nieuwe app een eigen kopje onder “groepen” waar u alles kunt lezen wat er voor de ouders/verzorgers te doen is!

 

Met vriendelijke groet,

Team IKC De Wereldwijzer