Weekbrief 13 maart 2020

De WereldwijzerDe school

Maatregelen in verband met coronavirus

Wij verzoeken u de app “laatste nieuws” van het kindcentrum te volgen, hier staan de meest recente maatregelen op die vanuit Wijzer (in overleg met GGD/RIVM) genomen worden.

We vragen u hierin uw verantwoording te nemen. Houdt uw kind goed in de gaten en houdt u aan de meldingsplicht die u hebt.

Wij nemen geen risico en zullen kinderen op laten halen bij twijfel. Wilt u dit dan zo snel mogelijk doen! (uw kind wordt volgens voorschrift in een aparte ruimte geplaatst)

Vanaf nu zullen we het contact met externen zo veel als mogelijk beperken.

*Ouderinlopen beperken we zo veel mogelijk. Wanneer u uw kind gebracht hebt, vragen wij u gelijk weer te vertrekken en niet te blijven hangen.

*We stoppen voorlopig met bijeenkomsten op het kindcentrum (ouderkamer, taalcursus, peuterlab,…).

*Gastlessen etc. zullen opgeschort worden.

*De activiteiten van de groepen buiten school worden voorlopig stopgezet. (les “Dode hoek” gr 8, Bliksemstage gr 7, praktisch verkeersexamen gr 8, Kidsrun, …)

*Gesprekken worden in principe uitgesteld, of gevoerd via de email of telefoon.

Heeft u vragen, zorgen, behoefte aan een gesprek dan vragen wij u contact op te nemen met de directeur. Dat kan via email en telefonisch: m.vandijk@wijzer.nu/0610949139.

Ik verwijs u ook naar de brief vanuit Wijzer.

Wensen en voornemens voor 2020 die uitkwamen:

Anastis uit groep 8 wilde graag een bijzondere sticker, dat is gelukt vandaag.

De tweede wens van de week is nog niet vervuld, daar zijn we nog mee bezig….

Week openbaar onderwijs

Komende week is de week van het openbaar onderwijs. Wij zullen deze week geen extra activiteiten, open dagen, rondleidingen, … doen.

Vragenlijst ouders

Komende week krijgt uw kind van het onderwijs een vragenlijst mee naar huis om in te vullen. Wilt u dit doen en dan in laten leveren in de oranjebak bij de ingang van het kindcentrum?

De vragenlijsten willen we uiterlijk vrijdag 27 maart terug op het kindcentrum hebben.

Dank u wel.

Ook de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zullen een vragenlijst invullen.

Ouderkamer

De ouderkamer heeft op deze nieuwe app een eigen kopje onder “groepen” waar u alles kunt lezen wat er voor de ouders/verzorgers te doen is!

Momenteel is de ouderkamer gesloten.

Met vriendelijke groet,

Team IKC De Wereldwijzer