Weekbrief 11 juni 2021

De WereldwijzerDe school

Voorlopig nog geen versoepelingen voor basisscholen

Het demissionaire kabinet houdt voorlopig vast aan de coronamaatregelen in het basisonderwijs. Daarmee wordt het advies van het Outbreak Management Team (OMT) overgenomen. Het loslaten van deze maatregelen zal ertoe leiden dat kinderen met meer andere kinderen contact hebben, en dat volwassenen met meer kinderen contact hebben.

Dit betekent dat we de regels zoals ze nu zijn, voortzetten tot het einde van het schooljaar:

  • Geen kinderen op het schoolplein direct voor/na schooltijd
  • Vaste breng- en haaltijden per groep (leerkrachten staan wel eerder buiten)
  • Geen menging van kinderen uit verschillende groepen

Het is echt in het belang van ieders gezondheid en veiligheid om voorzichtig te zijn. Hierdoor kunnen we het thuiszitten van kinderen en personeel bij een positieve test beperken.

Bij een positieve test zullen we als locatie én als Wijzer altijd de ouders waarvan het kind in quarantaine moet persoonlijk benaderen. Bij quarantaine kunnen kinderen óf na de 5de dag een test laten doen bij de GGD en na een negatieve uitslag weer naar school óf 10 dagen in quarantaine.

Daarnaast het dringend advies het kindcentrum direct op de hoogte te brengen als er in het gezin iemand positief getest is! (zowel kind van het kindcentrum, als ouders of andere kinderen). Ook dan kan het zijn dat wij als organisatie moeten handelen!

Traktatie kindcentrum

Afgelopen donderdag werden we verrast met de traktatie van een ijsje voor het hele kindcentrum. We willen de desbetreffende ouders hartelijk bedanken voor dit gebaar!

Toetsen CITO

Ook komende week vinden er CITO toetsen plaats in de groepen. Let u erop dat uw kind op tijd op school is, de start is vaak gelijk bij binnenkomst.

Schoolfotograaf

Op vrijdag 18 juni komt de schoolfotograaf. We gaan dit anders doen i.v.m. de coronamaatregelen;

  • de foto’s worden buiten genomen;
  • er worden allen individuele foto’s gemaakt;
  • er worden geen foto’s van broertjes en/of zusjes gemaakt;
  • er wordt voor een groepsfoto gezorgd;
  • er wordt op een aparte plek gefotografeerd waar geen andere volwassenen bij aanwezig zullen zijn.

Opgeven voor peuteropvang en voor- en naschoolse opvang

Wij vragen u op tijd uw kind(eren) op te geven als u gebruik wilt gaan maken van de peuteropvang of voor/naschoolse opvang. We merken nu dat dit kort van tevoren gebeurt waardoor er geen goed zicht is op de bezettingen. Dit heeft invloed op het wel of niet hanteren van wachtlijsten. Bij op tijd opgeven hebben we zicht of we een extra groep/extra personeel kunnen inzetten voor de langere termijn. Hoe eerder wij het weten, des te beter we het kunnen organiseren!

Aanwezigheid op het kindcentrum

Door de maatregelen die genomen moeten worden is het soms lastig een groep draaiende te houden. Dit heeft vele oorzaken: verplichte testen die gedaan moeten worden, verplichte quarantaine, ziekte, … Wij kunnen niet zomaar iedereen een groep laten overnemen i.v.m. het gescheiden houden van groepen en personeel. Ook het bij elkaar zetten van (groepjes) kinderen kan in deze situatie niet. Dit heeft tot gevolg dat we soms genoodzaakt zijn groepen naar huis te laten gaan/thuis te laten. Voor niemand is dit een ideale situatie, het is wel de realiteit.

Wij vragen u ’s morgens de schoolapp/groepsapp van uw kind(eren) te bekijken. Als we over moeten gaan tot thuishouden zetten we dit uiterlijk ’s morgens op de app. Bij het thuis houden streven we ernaar wel thuiswerk/evt. Instructie te verzorgen.

 Met vriendelijke groet,

Team IKC De Wereldwijzer