Weekbrief 11-10-2019

De WereldwijzerDe school

APP
Helaas zijn er problemen met het openen van het kopje “groepen” van deze app. We hebben hiervan melding gemaakt bij concapps, en we hopen dat dit snel opgelost wordt.

Ouderbijdrage
De kinderen hebben donderdag 26 september een brief over de vrijwillige bijdrage mee naar huis gekregen. Hiermee zorgen we ervoor dat er activiteiten georganiseerd kunnen worden voor de kinderen.
De betalingen van de vrijwillige bijdrage moeten voor 1 november binnen zijn, dan gaan de or en mr weer met elkaar in gesprek en worden er besluiten genomen.
Heeft u de brief niet ontvangen? Laat het ons weten!

Afsluiting thema “Reizen”
Vrijdag 18 oktober sluiten we als kindcentrum het thema “Reizen” af.
We nodigen alle ouders (en andere geïnteresseerden) en kinderen uit om vanaf 15.00 uur de verschillende groepen af te gaan, elke groep heeft een thema in het reizen. De kinderen kunnen stempels in hun paspoort krijgen bij elk thema van een groep.
We hopen u allemaal te zien!

Deurbeleid en telefoon 
Veel ouders weten al dat er een verandering is in het deurenbeleid, en passen dit al toe.
Alle ouders worden verzocht gebruik te maken van de ingangen in het onderwijsgedeelte.
Dat kan door de voordeur, of via de achterdeuren als deze open zijn om de kinderen van het onderwijs naar binnen te laten. Dit geldt ook voor de ouders van de peuterspeelzaal.
Vanaf 1 september heeft er verandering plaatsgevonden in de telefooninstallatie. Dit heeft er mede voor gezorgd dat we 1 centraal telefoonnummer gaan hanteren.
Wij vragen u gebruik te maken van : 0104347904.

In the cloud 
Momenteel wordt er op ICT gebied hard gewerkt aan de omzetting van de systemen en werkwijze naar in the Cloud. Daarnaast zijn er nieuwe computers aangeschaft voor de kinderen en de leerkrachten. Door het latere tijdstip van levering van de nieuwe computers is het niet altijd mogelijk om op de computer te werken in het kindcentrum.
In de hogere groepen kan het zijn dat leerkrachten vragen of kinderen gebruik willen maken van hun mobiele telefoon of een laptop o.i.d. meenemen als ze die hebben.

Ouderkamer
De ouderkamer heeft op deze nieuwe app een eigen kopje onder “groepen”waar u alles kunt lezen wat er voor de ouders/verzorgers te doen is!

Met vriendelijke groet,
Team IKC De Wereldwijzer