In de ouderraad (OR) zitten ouders van kinderen van het onderwijs. Zij bespreken allerlei praktische zaken (de organisatie van een feest, een uitstapje, de schoolreis of een sportactiviteit). De OR is verantwoordelijk voor het ouderfonds. In het fonds zit het geld dat ouders elk jaar aan het onderwijs betalen. Begin van het schooljaar komt de ouderraad met een voorstel voor de hoogte en de invulling van de vrijwillige ouderbijdrage.