De opvang heeft een oudercommissie die bestaat uit ouders van kinderen uit de kinderopvang. Zij hebben adviesrecht over bv. kwaliteit, openingstijden en prijzen.
In de centrale oudercommissie van ons bestuur zit afvaardiging vanuit ons kindcentrum.