In de medezeggenschapsraad (MR) zitten ouders en leerkrachten van het onderwijs. De MR houdt zich vooral bezig met algemene zaken. Het gaat bijvoorbeeld over het gebouw, de financiën en het personeel.

Ons bestuur heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, hierin zit afvaardiging vanuit ons kindcentrum..

 

.