• Een veilige, uitdagende en toekomstgerichte werk/leeromgeving voor alle kinderen, waarbij kinderen met verschillende kindkenmerken tot hun recht komen en zichzelf kunnen zijn.
  • Met de diverse observatie-instrumenten en toetsen van de kernvakken op het landelijke gemiddelde of hoger scoren, elk kind maakt groei door.
  • Gedegen aanbod voor kinderen die begaafder of meerbegaafd zijn. Hiervoor zetten we de DHH screening in.
  • De autonomie bij kinderen vergroten, vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid voor de ander door te werken met, met de kinderen opgestelde, leerdoelen en onderzoeksvragen. Aandacht voor de nieuwsgierigheid van elk kind!
  • Het werken vanuit de hedendaagse vaardigheden waarbij digitaal leren een “must”is.
  • Leren in en ook zeker buiten het kindcentrum.